م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ای‍ی‌ درب‍اره‌ م‍ب‍ان‍ی‌ رف‍ت‍ار س‍ازم‍ان‍ی‌ و ان‍گ‍ی‍زش‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏عنوان و نام پديدآور : م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ای‍ی‌ درب‍اره‌ م‍ب‍ان‍ی‌ رف‍ت‍ار س‍ازم‍ان‍ی‌ و ان‍گ‍ی‍زش‌/ ن‍وش‍ت‍ه‌ و ت‍رج‍م‍ه‌ گ‍روه‍ی‌ از اس‍ات‍ی‍د و ن‍وی‍س‍ن‍دگ‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: م‍رک‍ز آم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دول‍ت‍ی‌، ۱۳۷۰.
‏مشخصات ظاهری : ۱۳۹ ص‌.ج‍دول‌، ن‍م‍ودار
‏شابک : ۷۵۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ‎Selected articles on motivation‬.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌
‏عنوان دیگر : رف‍ت‍ار س‍ازم‍ان‍ی‌ و ان‍گ‍ی‍زش‌
‏موضوع : رف‍ت‍ار س‍ازم‍ان‍ی‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
‏موضوع : ان‍گ‍ی‍زش‌ در ک‍ار -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
‏شناسه افزوده : م‍رک‍ز آم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دول‍ت‍ی‌
‏رده بندی کنگره : HD۵۸/۷‭/م‌۷ ۱۳۷۰
‏رده بندی دیویی : ۶۵۸/۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۲-۴۲۶۱
 
   آدرس ثابت  م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ای‍ی‌ درب‍اره‌ م‍ب‍ان‍ی‌ رف‍ت‍ار س‍ازم‍ان‍ی‌ و ان‍گ‍ی‍زش‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۴۳۶۴ ‬
‪ HD۵۸/۷ /م۷ ‬
۳
۱۳۷۰
۱
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۸۳۰۹ ‬
‪ HD۵۸/۷ /م۷ ۱۳۷۰ ‬
۴
۱۳۷۰
۱
 
کتابخانه مرکز تبریز
‪ ۵۰۰۰-۳۷۲۱ ‬
‪ ‬
۵
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۳۵۷۸۹۴ ‬
‪ ۷۴۵۶۵۶ ‬
۱
۱
 
در دست فهرستنویسی
‪ ۱۸۰۶۲۰۴ ‬
‪ ‬
۲
۷۰
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh