وب‍رو اس‍لام‌: ب‍ا پ‍ان‍وش‍ت‌ه‍ای‌ ان‍ت‍ق‍ادی‌ و م‍ق‍دم‍ه‌ای‌ ب‍ر ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍اک‍س‌ وب‍ر
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ت‍رن‍ر، ‏‫ب‍رای‍ان‌ اس.‬،‏‫۱۹۴۵ - م‌.‏‬
‏عنوان و نام پديدآور : وب‍رو اس‍لام‌: ب‍ا پ‍ان‍وش‍ت‌ه‍ای‌ ان‍ت‍ق‍ادی‌ و م‍ق‍دم‍ه‌ای‌ ب‍ر ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍اک‍س‌ وب‍ر/ ب‍رای‍ان‌. اس‌. ت‍رن‍ر؛ م‍ت‍رج‍م‍ان‌ ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍س‍ت‍ان‌، ع‍ل‍ی‌ س‍ل‍ی‍م‍ی‌، ع‍ب‍دال‍رض‍ا ع‍ل‍ی‍زاده‌.
‏مشخصات نشر : ق‍م‌: پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ح‍وزه‌ و دان‍ش‍گ‍اه‌‏‫، ۱۳۸۵.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫[۴]، ۳۶۲ ص.‬
‏فروست : پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ح‍وزه‌ و دان‍ش‍گ‍اه‌؛ ۵۳. گ‍روه‌ ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌‏‫؛ ۵.‬
‏شابک : ‏‫۲۰۰۰۰ ریال‬: ‏‫‬‭9799647788129 ؛ ‏‫۲۰۰۰۰ ریال (چاپ سوم)‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا(چاپ دوم(برون‌سپاری))
‏يادداشت : ‏‫ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‭‭‎Weber and Islam: a critical study‬.
‏يادداشت : چاپ اول: ۱۳۸۰(فیپا).
‏يادداشت : چاپ دوم.
‏يادداشت : چاپ سوم: بهار ۱۳۸۶.
‏یادداشت : ‏‫ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص. [۳۴۵] - ۳۴۷‬.
‏یادداشت : نمایه.
‏موضوع : Turner, Bryan S.
‏موضوع : جامعه‌شناسی اسلامی
‏شناسه افزوده : ب‍س‍ت‍ان‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ‏‫۱۳۴۷‬-، مترجم
‏شناسه افزوده : سلیمی، علی، مترجم
‏شناسه افزوده : ع‍ل‍ی‍زاده‌، ع‍ب‍دال‍رض‍ا، مترجم
‏شناسه افزوده : پژوهشکده حوزه و دانشگاه
‏رده بندی کنگره : ‏‫HM۴۷۹‭‬ ‭/و۲‭ت‌۴ ۱۳۸۵
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۳۰۱/۰۹۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۱-۱۸۱۰۳
 
   آدرس ثابت  وب‍رو اس‍لام‌: ب‍ا پ‍ان‍وش‍ت‌ه‍ای‌ ان‍ت‍ق‍ادی‌ و م‍ق‍دم‍ه‌ای‌ ب‍ر ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍اک‍س‌ وب‍ر
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۱۴۴۳۴ ‬
‪ HM۲۲ /ت۴و۲ ‬
۷
۱۳۸۰
۱
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۱۴۴۶۰ ‬
‪ HM۲۲ /ت۴و۲ ‬
۸
۱۳۸۰
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۵۷۸۰۰۶ ‬
‪ ۱۲۲۶۴۰۹ ‬
۳
۱۳۸۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۷۸۰۰۷ ‬
‪ ۳۱۱۷۶۹ ‬
۶
۱۳۸۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۷۸۳۰۴ ‬
‪ ۱۰۱۶۱۰۱ ‬
۱
۱۳۸۵
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۷۸۳۰۵ ‬
‪ ۱۰۱۶۱۰۲ ‬
۲
۱۳۸۵
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۵۱۸۲۵۶ ‬
‪ ۱۱۰۷۹۶۱ ‬
۴
۱۳۸۶
۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۵۱۸۲۵۷ ‬
‪ ۱۱۰۸۰۳۳ ‬
۵
۱۳۸۶
۳
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh