ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ س‍ی‍اس‍ی‌ و س‍ی‍اس‍ت‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
راهنمای کاربران
صفحه کلید فارسی
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
   یادآوری مهم:
صفحه کلید را در حالت فارسی قرار دهید. اگر مرورگر شما از امکانات فارسی بهره‌مند نیست، می‌توانید برای تایپ فارسی از صفحه کلید فارسی استفاده نمایید.
برچسبی   
 
‏سرشناسه : م‍ج‍ت‍ه‍دزاده‌، پ‍ی‍روز، ۱۳۲۴-
‏عنوان و نام پديدآور : ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ س‍ی‍اس‍ی‌ و س‍ی‍اس‍ت‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌/ پ‍ی‍روز م‍ج‍ت‍ه‍دزاده‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)، ۱۳۸۱.
‏مشخصات ظاهری : ه‍ف‍ت‌، ۳۸۲ ص.
‏فروست : س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌) ؛ ۶۲۶ . جغرافیا ؛ ۴۶.
‏شابک : ۱۶۰۰۰ری‍ال‌‏‫‭‎964-459-661-7:‬ ؛ ۳۱۰۰۰ریال (چاپ دوم)
‏يادداشت : ‏‫پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:‎Pirouz Mojtahed zadeh. political geography and geopolitics‭.‬‭‭‭‭
‏يادداشت : چاپ دوم: تابستان ۱۳۸۶.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۳۷۹] - ۳۸۲.
‏موضوع : ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ س‍ی‍اس‍ی‌.
‏موضوع : س‍ی‍اس‍ت‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌.
‏شناسه افزوده : س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌).
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭‬‭JC۳۱۹‏‫‭‭/م‌۳ج‌۷ ۱۳۸۱
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۳۲۰/۱۲‬‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۱-۲۵۸۲۲
 
   آدرس ثابت  ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ س‍ی‍اس‍ی‌ و س‍ی‍اس‍ت‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۶۴۹۹۱ ‬
‪ ۳۰۰۰-۳۷۱۵۴ ‬
۵
۱۳۸۹
۳
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۱۷۳۶۸ ‬
‪ JC۳۱۹ /م۳ج۷ ۱۳۸۱ ‬
۷
۱۳۸۱
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۱۱۶۰۱ ‬
‪ ۸۱۰۰-۱۱۶۰۱ ‬
۶
۱۳۸۱
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۲۰۵۵۳ ‬
‪ ۸۱۰۰-۲۰۵۵۳ ‬
۸
۱۳۸۱
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۲۰۷۶۱ ‬
‪ ۸۱۰۰-۲۰۷۶۱ ‬
۹
۱۳۸۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۷۵۶۸۸ ‬
‪ ۴۲۳۷۰۳ ‬
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۷۵۶۸۹ ‬
‪ ۴۲۳۹۸۵ ‬
۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۲۴۹۳۹ ‬
‪ ۶۵۲۸۰۴ ‬
۳
۱۳۸۶
۲
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh