آی‍ی‍ن‌ س‍ت‍ای‍ش‍گ‍ری‌ در اص‍ول‌ و روش‌ م‍داح‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ه‍ادی‌م‍ن‍ش‌، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌، ‏‫۱۳۵۶ -‏
‏عنوان و نام پديدآور : آی‍ی‍ن‌ س‍ت‍ای‍ش‍گ‍ری‌ در اص‍ول‌ و روش‌ م‍داح‍ی‌ / ب‍ه‌ ق‍ل‍م‌ اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌ ه‍ادی‌م‍ن‍ش‌.
‏مشخصات نشر : ق‍م‌ : م‍ش‍ه‍ور‏‫ ، ۱۳۸۰.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۲۶۰ ص.‬
‏شابک : ‏‫۱۰۰۰۰ری‍ال‌‬‏‫ : ‎964-6863-47-7‬‬‬ ؛ ‏‫۱۰۰۰۰ ریال ( چاپ دوم )‬ ؛ ‏‫۱۴۰۰۰ریال ( چاپ هشتم )‬ ؛ ‏‫۱۷۰۰۰ ریال ( چاپ نهم )‬
‏يادداشت : چ‍اپ‌ دوم‌ :۱۳۸۱.
‏يادداشت : چاپ هشتم و نهم : ۱۳۸۵.
‏يادداشت : عنوان دیگر : اصول و روش مداحی.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌.
‏عنوان دیگر : اصول و روش مداحی.
‏موضوع : مدیحه و مدیحه‌سرایی اهل بیت (ع)
‏موضوع : مدیحه و مدیحه‌سرایی
‏رده بندی کنگره : ‏‫BP۲۶۱/۸‭‮‬‏‫‭/ه‍۲ آ۹ ۱۳۸۰
‏رده بندی دیویی : ۲۹۷/۷۵۷
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۱-۱۴۵۷۵
 
   آدرس ثابت  آی‍ی‍ن‌ س‍ت‍ای‍ش‍گ‍ری‌ در اص‍ول‌ و روش‌ م‍داح‍ی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۴۴۳۰۴ ‬
‪ ۶۳-۴۴۳۰۴ ‬
۱
۸
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۶۶۱۰۲ ‬
‪ ۶۳-۱۸۷۸۰ ‬
۴
۹
 
مخزن علوم انسانی
‪ ۵۵۲۶۹۴ ‬
‪ ‭BP۲۶۱/۸ /‮ه‍‬۲ آ۹ ۱۳۸۰‬ ‬
۲۱
۱۳۸۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۵۲۶۹۵ ‬
‪ ۲۶۶۵۸۹ ‬
۷
۱۳۸۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۴۳۹۱۲ ‬
‪ ۴۹۸۶۳۳ ‬
۳
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۴۳۹۱۳ ‬
‪ ۴۱۰۷۷۴ ‬
۲
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۸۲۹۴۴۷ ‬
‪ ۵۸۲۱۸۲ ‬
۵
۶
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۳۵۲۰۶ ‬
‪ ۶۴۸۷۴۰ ‬
۲۰
۱۳۸۵
۹
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۳۸۲۶۰ ‬
‪ ۷۲۳۲۴۷ ‬
۱۰
۱۳۸۵
۹
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۱۸۷۲۱ ‬
‪ ۱۲۴۲۰۲۷ ‬
۲۲
۱۳۸۹
۱۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۱۸۷۲۲ ‬
‪ ۱۲۴۲۰۲۸ ‬
۲۳
۱۳۸۹
۱۲
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh