م‍ع‍ج‍م‌ م‍ص‍طل‍ح‍ات‌ ال‍رج‍ال‌ و ال‍درای‍ه‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
راهنمای کاربران
صفحه کلید فارسی
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
   یادآوری مهم:
صفحه کلید را در حالت فارسی قرار دهید. اگر مرورگر شما از امکانات فارسی بهره‌مند نیست، می‌توانید برای تایپ فارسی از صفحه کلید فارسی استفاده نمایید.
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ج‍دی‍دی‌ن‍ژاد، م‍ح‍م‍درض‍ا، - ۱۳۴۸
‏عنوان و نام پديدآور : م‍ع‍ج‍م‌ م‍ص‍طل‍ح‍ات‌ ال‍رج‍ال‌ و ال‍درای‍ه‌/ م‍ح‍م‍درض‍ا ج‍دی‍دی‌ن‍ژاد؛ ب‍ا ش‍راف‌ م‍ح‍م‍دک‍اظم‌ رح‍م‍ان‌ س‍ت‍ای‍ش‌
‏مشخصات نشر : ق‍م‌: م‍وس‍س‍ه‌ دار ال‍ح‍دی‍ث‌ ال‍ث‍ق‍اف‍ی‍ه‌، ۱۴۲۲ق‌. = ۱۳۸۰.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۲۰۳
‏شابک : ۸۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ۸۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ع‍رب‍ی‌
‏يادداشت : چ‍اپ‌ دوم‌: ۱۴۲۴ق‌. = ۱۳۸۲؛ ۱۶۰۰۰ ری‍ال‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۱۹۹] - ۲۰۳
‏موضوع : ح‍دی‍ث‌ -- اص‍طلاح‍ه‍ا و ت‍ع‍ب‍ی‍ره‍ا
‏شناسه افزوده : رح‍م‍ان‌ س‍ت‍ای‍ش‌، م‍ح‍م‍دک‍اظم‌، . - ۱۳۴۴
‏شناسه افزوده : دار ال‍ح‍دی‍ث‌
‏رده بندی کنگره : ‭BP۱۰۶/۲‬‭/‮ج‌‬۴‮م‌‬۶ ۱۳۸۰‬
‏رده بندی دیویی : ‭۲۹۷/۲۳‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۱-۱۵۵۴۲
 
   آدرس ثابت  م‍ع‍ج‍م‌ م‍ص‍طل‍ح‍ات‌ ال‍رج‍ال‌ و ال‍درای‍ه‌
   قفسه مجازی لینک
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۵۸۲۹۳۶ ‬
‪ ۱۵۴۶۱۴۰ ‬
۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۸۲۹۳۷ ‬
‪ ۴۲۶۵۶۱ ‬
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۵۴۹۴۰ ‬
‪ ۳۰۰۱۴۶ ‬
۴
۱۳۸۲
۲
 
تالار علوم انسانی
‪ ۷۵۴۹۴۱ ‬
‪ ‭BP۱۰۶/۲‬ ‭/‮ج‌‬۴‮م‌‬۶ ۱۳۸۰‬ ‬
۳
۱۳۸۲
۲
قفسه باز
 
مخزن علوم انسانی
‪ ۱۰۱۱۱۰۲ ‬
‪ ‭BP۱۰۶/۲ /‮ج‌‬۴‮م‌‬۶ ۱۳۸۰‬ ‬
۵
۱۳۸۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۱۱۰۷۲۸۰ ‬
‪ ۱۸۱۳۲۳۳ ‬
۶
۱۳۹۴
۴
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh