پ‍ی‍رم‍ردی‌ ک‍ه‌ داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ع‍اش‍ق‍ان‍ه‌ م‍ی‌خ‍وان‍د
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : س‍پ‍ول‍ودا، ل‍وئ‍ی‍س‌، ۱۹۴۹ - م.
‏‫‭‭‎Sepulveda, Luis‬
‏عنوان و نام پديدآور : پ‍ی‍رم‍ردی‌ ک‍ه‌ داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ع‍اش‍ق‍ان‍ه‌ م‍ی‌خ‍وان‍د/ ل‍وئ‍ی‍س‌ س‍پ‍ول‍ودا؛ ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ح‍م‍د ش‍ه‍ب‍ا.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ش‍ه‍ر ک‍ت‍اب‌، ه‍رم‍س‌‏‫‏‏، ۱۳۸۳.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏‏۱۰۴ ص‌.‏‫‬‭.م‌س۲۰/۵×۱۱؛
‏شابک : ‏‫‏‏۸۰۰۰ ریال‏‫‬‭‎964-363-211-3:
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍یپا
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‎Viejo que leia novelas de amor = the old man who read love stories‬
‏موضوع : داستانهای شیلیایی -- قرن ۲۰م.
‏شناسه افزوده : ش‍ه‍ب‍ا، م‍ح‍م‍د، ۱۳۴۳ -
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‮‭PQ۸۴۹۸/۲۳/پ۹‏‫‬‮‭پ۹ ۱۳۸۳
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‮‭۸۶۳/۶۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۱-۱۸۲۴۷
 
   آدرس ثابت  پ‍ی‍رم‍ردی‌ ک‍ه‌ داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ع‍اش‍ق‍ان‍ه‌ م‍ی‌خ‍وان‍د
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۳۳۱۲۸ ‬
‪ ۶۳-۳۳۱۲۸ ‬
۲
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۳۴۵۱۱ ‬
‪ ۶۳-۳۴۵۱۱ ‬
۱
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۳۰۱۱۷ ‬
‪ ۸۱۰۰-۳۰۱۱۷ ‬
۹
۱۳۸۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۱۵۷۷۴ ‬
‪ ۳۷۱۴۴۱ ‬
۳
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۸۱۵۷۷۵ ‬
‪ ۱۵۴۵۴۵۲ ‬
۴
۱۳۸۳
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۸۸۳۹۷۰ ‬
‪ ۱۲۶۹۴۶۹ ‬
۵
۱۳۹۰
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۸۸۳۹۷۱ ‬
‪ ۱۲۶۹۴۶۸ ‬
۶
۱۳۹۰
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۴۵۹۲۸۳ ‬
‪ ۱۵۸۲۳۰۶ ‬
۷
۱۳۹۳
۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۴۵۹۲۸۴ ‬
‪ ۱۵۸۲۳۰۷ ‬
۸
۱۳۹۳
۳
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh