روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ح‍ی‍ط و ک‍ارب‍رد آن‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : م‍رت‍ض‍وی‌، ش‍ه‍رن‍از، - ۱۳۱۶
‏عنوان و نام پديدآور : روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ح‍ی‍ط و ک‍ارب‍رد آن‌/ ش‍ه‍رن‍از م‍رت‍ض‍وی‌
‏وضعيت ويراست : [وی‍رای‍ش‌ ]۲
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌، م‍رک‍ز چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌، ۱۳۸۰.
‏مشخصات ظاهری : ۱۲۳ ص‌.م‍ص‍ور
‏فروست : (م‍رک‍ز چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌۳۱۸)
‏شابک : ‎964-457-052-9‬۱۰۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-457-052-9‬۱۰۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ص‌. ع‌. ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:‎Shahrnaz Mortazavi. Environmental psychology and its applications‬.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۱۱۵] - ۱۲۳؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏موضوع : روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌
‏موضوع : روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ -- روش‌ش‍ن‍اس‍ی‌
‏شناسه افزوده : دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌. م‍رک‍ز چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
‏رده بندی کنگره : BF۳۵۳‭/م‌۴ر۹ ۱۳۸۰
‏رده بندی دیویی : ۱۵۵/۹
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۱-۱۵۲۲۹
 
   آدرس ثابت  روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ح‍ی‍ط و ک‍ارب‍رد آن‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۲۱۷ ‬
‪ BF۳۵۳ /م۴ر۹ ۱۳۸۰ ‬
۳
۱۳۸۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۵۹۹۷۵۹ ‬
‪ ۲۰۳۴۲۷۶ ‬
۱
۱۳۸۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۵۹۹۷۶۰ ‬
‪ ۵۴۶۹۵۰ ‬
۲
۱
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۰۷۸۳۳۳ ‬
‪ ۱۰۱-۲۰۳۹۴ ‬
۴
۱۳۶۷
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh