ن‍گ‍اه‍ی‌ از درون‌ ب‍ه‌ ج‍ن‍ب‍ش‌ چ‍پ‌ ای‍ران‌ (گ‍ف‍ت‍گ‍و ب‍ا ای‍رج‌ ک‍ش‍ک‍ول‍ی‌)
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ک‍ش‍ک‍ول‍ی‌، ای‍رج‌، ‏‫۱۳۱۷ -‏‬
‏عنوان و نام پديدآور : ن‍گ‍اه‍ی‌ از درون‌ ب‍ه‌ ج‍ن‍ب‍ش‌ چ‍پ‌ ای‍ران‌ (گ‍ف‍ت‍گ‍و ب‍ا ای‍رج‌ ک‍ش‍ک‍ول‍ی‌)/ ح‍م‍ی‍د ش‍وک‍ت‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: اخ‍ت‍ران‌‏‫، ۱۳۸۰.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫ ۴۱۱ ص.‬
‏شابک : ‏‫۲۵۰۰۰ری‍ال‌‬‏‫‭‎9789647514026 :‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا (برونسپاری)
‏یادداشت : ن‍م‍ای‍ه‌.
‏موضوع : ک‍ش‍ک‍ول‍ی‌، ای‍رج‌، ۱۳۱۷ - -- م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ه‍ا
‏موضوع : کمونیسم -- ایران
‏موضوع : ح‍زب‌ ت‍وده‌ ای‍ران‌ -- دف‍اع‍ی‍ه‌ه‍ا و ردی‍ه‌ه‍ا
‏موضوع : ایران -- تاریخ -- پهلوی، ۱۳۲۰ - ۱۳۵۷ -- جنبشهای زیرزمینی
‏شناسه افزوده : ش‍وک‍ت‌، ح‍م‍ی‍د، ‏‫۱۳۲۷ -‏، مصاحبه‌گر
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭DSR۱۵۳۲/۵‭/ک۵آ۵ ۱۳۸۰‬
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۹۵۵/۰۸۲۰۹۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۱-۲۹۲۱
 
   آدرس ثابت  ن‍گ‍اه‍ی‌ از درون‌ ب‍ه‌ ج‍ن‍ب‍ش‌ چ‍پ‌ ای‍ران‌ (گ‍ف‍ت‍گ‍و ب‍ا ای‍رج‌ ک‍ش‍ک‍ول‍ی‌)
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۱۰۴۱۹ ‬
‪ DSR۱۵۳۲/۵/ک۵آ۵۱۳۸۰ ‬
۹
۱۳۸۰
۱
 
کتابخانه مرکز کرمان
‪ ۲۰۰۰-۳۱۶۰ ‬
‪ DSR۱۵۳۲/۵/ک۵آ۵۱۳۸۰ ‬
۱۱
۱۳۸۳
۳
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۱۴۱۴۴ ‬
‪ ۳۰۰۰-۲۱۱۲۵ ‬
۱۰
۱۳۸۰
۱
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۱۸۲۶ ‬
‪ DS۱۵۲۸ /ك۵ن۶ ‬
۱۲
۱۳۸۰
۲
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۱۲۲۸۱ ‬
‪ ۸۱۰۰-۱۲۲۸۱ ‬
۱۳
۱۳۸۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۵۳۵۰۶۱ ‬
‪ ۶۳۴۲۸۱ ‬
۶
۱۳۸۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۵۷۵۹۲۲ ‬
‪ ۲۱۴۱۶۶۴ ‬
۴
۱۳۸۰
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۷۵۹۲۳ ‬
‪ ۴۶۳۱۲۸ ‬
۱
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۸۰۰۲۷۰ ‬
‪ ۵۸۷۳۶۱ ‬
۵
۱۳۸۳
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۸۰۰۲۷۱ ‬
‪ ۶۳۴۲۸۰ ‬
۸
۱۳۸۳
۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۱۵۵۷۷۹ ‬
‪ ۱۰۷۷۸۵۶ ‬
۳
۱۳۸۶
۴
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh