در م‍ی‍ه‍م‍ان‍ی‌ ح‍اج‍ی‌ آق‍ا: داس‍ت‍ان‌ ی‍ک‌ اع‍ت‍راف‌ در س‍ال‌ ۱۳۶۹
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : داوران‌، ح‍ب‍ی‍ب‌، ‏‫۱۳۰۵ - ‏
‏عنوان و نام پديدآور : در م‍ی‍ه‍م‍ان‍ی‌ ح‍اج‍ی‌ آق‍ا: داس‍ت‍ان‌ ی‍ک‌ اع‍ت‍راف‌ در س‍ال‌ ۱۳۶۹/ ح‍ب‍ی‍ب‌ داوران‌، ف‍ره‍اد ب‍ه‍ب‍ه‍ان‍ی‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ام‍ی‍د ف‍ردا‏‫، ۱۳۸۲.‏‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۳۸۴ ص‌.‏‬: م‍ص‍ور.
‏شابک : ‏‫۲۴۰۰۰ ری‍ال‌‏‬‏‫‭‬‭‭‎964-316-095-5‬ :
‏يادداشت : ب‍الای‌ ع‍ن‍وان‌: دو خ‍اطره‌ از زن‍دان‌.
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ روی‌ ج‍ل‍د: در م‍ی‍ه‍م‍ان‍ی‌ ح‍اج‍ی‌ آق‍ا داس‍ت‍ان‌ ی‍ک‌ اع‍ت‍راف‌ خ‍اطرات‌ دو ت‍ن‌ از دس‍ت‍گ‍ی‍رش‍دگ‍ان‌ ن‍ام‍ه‌ ۹۰ ام‍ض‍ای‌ ب‍ه‌ رئ‍ی‍س‌ج‍م‍ه‍ور.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌.
‏عنوان روی جلد : در م‍ی‍ه‍م‍ان‍ی‌ ح‍اج‍ی‌ آق‍ا داس‍ت‍ان‌ ی‍ک‌ اع‍ت‍راف‌ خ‍اطرات‌ دو ت‍ن‌ از دس‍ت‍گ‍ی‍رش‍دگ‍ان‌ ن‍ام‍ه‌ ۹۰ ام‍ض‍ای‌ ب‍ه‌ رئ‍ی‍س‌ج‍م‍ه‍ور.
‏عنوان دیگر : داس‍ت‍ان‌ ی‍ک‌ اع‍ت‍راف‌.
‏موضوع : داوران‌، ح‍ب‍ی‍ب‌، ۱۳۰۵ - -- خ‍اطرات‌
‏موضوع : داوران‌، ح‍ب‍ی‍ب‌، ۱۳۰۵ - -- م‍ح‍اک‍م‍ه‌ه‍ا، دع‍اوی‌ و غ‍ی‍ره‌
‏موضوع : محاکمه‌های سیاسی -- ایران
‏شناسه افزوده : ب‍ه‍ب‍ه‍ان‍ی‌، ف‍ره‍اد، ‏‫۱۳۱۸ -‏‬
‏رده بندی کنگره : ‏‫DSR۱۶۷۰‭‬ ‭/د۲آ۵ ۱۳۸۲
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭‬‮‭۹۵۵/۰۸۴۰۹۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۱-۱۲۸۱۴
 
   آدرس ثابت  در م‍ی‍ه‍م‍ان‍ی‌ ح‍اج‍ی‌ آق‍ا: داس‍ت‍ان‌ ی‍ک‌ اع‍ت‍راف‌ در س‍ال‌ ۱۳۶۹
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۳۵۴۴۵ ‬
‪ ۸۱۰۰-۳۵۴۴۵ ‬
۶
۱۳۸۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۶۷۵۰۶۲ ‬
‪ ۵۲۶۲۷۶ ‬
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۷۵۰۶۳ ‬
‪ ۳۰۹۶۳۴ ‬
۴
۱۳۸۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۶۷۹۸۰۶ ‬
‪ ۲۱۳۶۲۰۴ ‬
۲
۱۳۸۲
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۷۹۸۰۷ ‬
‪ ۲۴۳۶۵۶ ‬
۳
۱۳۸۲
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۷۸۴۵۴۳ ‬
‪ ۹۸۳۷۶۶ ‬
۵
۱۳۸۲
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh