ای‌ دی‍ده‌ه‍ا ب‍ب‍اری‍د: م‍دای‍ح‌، ن‍وح‍ه‌ه‍ا و م‍راث‍ی‌ خ‍ان‍دان‌ ع‍ص‍م‍ت‌ و طه‍ارت‌(ع‌)
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : پ‍وس‍ت‍ی‌، م‍ه‍دی‌
‏عنوان و نام پديدآور : ای‌ دی‍ده‌ه‍ا ب‍ب‍اری‍د: م‍دای‍ح‌، ن‍وح‍ه‌ه‍ا و م‍راث‍ی‌ خ‍ان‍دان‌ ع‍ص‍م‍ت‌ و طه‍ارت‌(ع‌)/ ش‍اع‍ر م‍ه‍دی‌ پ‍وس‍ت‍ی‌ "وال‍ه‌"
‏مشخصات نشر : ب‍اب‍ل‌: م‍ه‍دی‌ پ‍وس‍ت‍ی‌، ۱۳۸۱.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۱۸۳
‏شابک : ‎964-06-0809-2‬۱۰۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-06-0809-2‬۱۰۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : چ‍اپ‌ پ‍ن‍ج‍اه‌ و ش‍ش‍م‌: ۸۵۰۰۱۳۸۱ ری‍ال‌ :‎ISBN 964-91323-2-5‬
‏يادداشت : چ‍اپ‌ پ‍ن‍ج‍اه‌ و ه‍ش‍ت‍م‌: ۸۵۰۰۱۳۸۱ ری‍ال‌ :‎ISBN 964-91323-2-5‬
‏يادداشت : چ‍اپ‌ پ‍ن‍ج‍اه‌ و پ‍ن‍ج‍م‌: ۸۵۰۰۱۳۸۱ ری‍ال‌ :‎ISBN 964-91323-2-5‬
‏موضوع : ش‍ع‍ر م‍ذه‍ب‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۱۴
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۱۴
م‍دی‍ح‍ه‌ و م‍دی‍ح‍ه‌س‍رای‍ی‌ اه‍ل‌ ب‍ی‍ت‌
‏رده بندی کنگره : PIR۷۹۹۲‭/و۴۸۶‮ال‍ف‌‬۹ ۱۳۸۱
‏رده بندی دیویی : ۱‮ف‍ا‬۸/۶۲‭پ‌۸۱۲‮ال‍ف‌‬ ۱۳۸۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۱-۴۶۷۷
‏اطلاعات رکورد کتابشناسی : فهرست قبلی
 
   آدرس ثابت  ای‌ دی‍ده‌ه‍ا ب‍ب‍اری‍د: م‍دای‍ح‌، ن‍وح‍ه‌ه‍ا و م‍راث‍ی‌ خ‍ان‍دان‌ ع‍ص‍م‍ت‌ و طه‍ارت‌(ع‌)
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۵۸۰۴۴۴ ‬
‪ ۱۵۳۷۲۵۴ ‬
۲
۸۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۵۸۰۴۴۵ ‬
‪ ۵۷۴۲۴۹ ‬
۱
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh