ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ص‍ور ه‍ن‍ره‍ای‌ ت‍ج‍س‍م‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : م‍رزب‍ان‌، پ‍روی‍ز، ۱۲۹۶-م‍رزب‍ان‌، پ‍روی‍ز، - ۱۲۹۶
‏عنوان و نام پديدآور : ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ص‍ور ه‍ن‍ره‍ای‌ ت‍ج‍س‍م‍ی‌( م‍ع‍م‍اری‌، پ‍ی‍ک‍ره‌س‍ازی‌، ن‍ق‍اش‍ی‌)/ پ‍روی‍ز م‍رزب‍ان‌ و ح‍ب‍ی‍ب‌ م‍ع‍روف‌.
‏وضعيت ويراست : [ویراست ؟]
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، انتشارات سروش‏‫، ۱۳۸۰.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۲۱۴، 395 ص‌.‬‬: م‍ص‍ور.
‏فروست : صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، انتشارات سروش‏‫؛ شماره ترتیب انتشار ۲۵۶.
‏شابک : ‏‫۳۵۰۰۰ ری‍ال‌‬‏‫: شومیز‬‏‫:‭ ‎964-435-657-8‬‬ ؛ ‏‫۱۰۰۰۰۰ ریال‬‏‫: چاپ پنجم‬‏‫:‭ 978-964-376-939-0‬ ؛ ‏‫۲۵۰۰۰۰ ریال (چاپ ششم)‬
‏يادداشت : ‏‫پشت جلد به انگلیسی:‭ Parviz Marzban & Habib Marouf. An illustrated dictionary of visual arts...‬
‏يادداشت : ویراست اول کتاب حاضر در س‍ال‌ ۱۳۶۵ ت‍ح‍ت‌ ع‍ن‍وان‌" واژه‌ن‍ام‍ه‌ م‍ص‍ور ه‍ن‍ره‍ای‌ ت‍ج‍س‍م‍ی‌ (م‍ع‍م‍اری‌ پ‍ی‍ک‍ره‌س‍ازی‌، ن‍ق‍اش‍ی‌)" م‍ن‍ت‍ش‍ر ش‍ده‌ اس‍ت‌.
‏يادداشت : چاپ پنجم: ۱۳۸۹.
‏يادداشت : چاپ ششم: ۱۳۹۲.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۱۳- [ ۱۵].
‏عنوان دیگر : واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا م‍ص‍ور ه‍ن‍ره‍ای‌ ت‍ج‍س‍م‍ی‌( م‍ع‍م‍اری‌، پ‍ی‍ک‍ره‌س‍ازی‌، ن‍ق‍اش‍ی‌).
‏موضوع : هنر -- واژه‌نامه‌ها -- فارسی
‏موضوع : هنر -- واژه‌نامه‌ها -- انگلیسی
‏موضوع : معماری -- واژه‌نامه‌ها -- انگلیسی
‏موضوع : فارسی -- واژه‌نامه‌ها -- انگلیسی
‏موضوع : زبان انگلیسی -- واژه‌نامه‌ها -- فارسی
‏موضوع : واژه‌نامه‌های مصور
‏شناسه افزوده : م‍ع‍روف‌، ح‍ب‍ی‍ب‌، ۱۳۱۲ - ۱۳۷۳.
‏شناسه افزوده : صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. انتشارات سروش
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭N۳۳‭‮‬‏‫‭‭/م‌۴و۲ ۱۳۸۰‮‬
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۷۰۳‮‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۱-۴۰۶۸۴۱۲
 
   آدرس ثابت  ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ص‍ور ه‍ن‍ره‍ای‌ ت‍ج‍س‍م‍ی‌
   قفسه مجازی لینک
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
تالار مرجع - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۶۰۲۲۴ ‬
‪ ۸۱۰۰-۶۰۲۲۴ ‬
۵
۱۳۸۰
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۵۷۷۰۱۸ ‬
‪ ‏۲۲۴۲۶۷۲ ‬
۲
۱۳۸۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۴۰۸۲۸۲ ‬
‪ ‏۶۲۹۹۶۵ ‬
۱
۱۳۸۹
۵
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۴۲۵۳۵۴ ‬
‪ ۱۵۵۶۱۳۷ ‬
۳
۱۳۹۲
۶
 
تالار علوم اجتماعی و هنر
‪ ۲۴۲۵۳۵۵ ‬
‪ ‏‫‭N۳۳‭‮‬ ‏‫‭‭/م‌۴و۲ ۱۳۸۰‮‬ ‬
۴
۱۳۹۲
۶
قفسه باز
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh