س‍ی‍اس‍ت‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
راهنمای کاربران
صفحه کلید فارسی
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
   یادآوری مهم:
صفحه کلید را در حالت فارسی قرار دهید. اگر مرورگر شما از امکانات فارسی بهره‌مند نیست، می‌توانید برای تایپ فارسی از صفحه کلید فارسی استفاده نمایید.
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ارس‍طو، ۳۲۲ - ۳۸۴؟ق‌.م‌.
‏‫‎Aristoteles‬‬
‏عنوان و نام پديدآور : س‍ی‍اس‍ت‌/ ارس‍طو؛ م‍ت‍رج‍م‌ ح‍م‍ی‍د ع‍ن‍ای‍ت‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌‏‫، ۱۳۸۱.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫س‍ی‌ و چ‍ه‍ار، ۴۸۲ص.‬
‏شابک : ۱۶۰۰۰ری‍ال‌‏‫: ‏‫‬‭‎9644453115‬‬ ؛ ‏‫چاپ ششم‬‏‫: ‏‫‬‭978-964-445-311-3‬
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‎Politics‬.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ پ‍ن‍ج‍م‌: ۱۳۸۴.
‏يادداشت : چاپ ششم: ۱۳۸۶(فیپا).
‏يادداشت : چاپ هفتم : ۱۳۹۰ (فیپا).
‏يادداشت : ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ ت‍وس‍ط ن‍اش‍ری‍ن‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ در س‍ال‍ه‍ای‌ م‍ت‍ف‍اوت‌ چ‍اپ‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌.
‏یادداشت : ن‍م‍ای‍ه‌.
‏موضوع : ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ۱۸۰۰م.
‏شناسه افزوده : ع‍ن‍ای‍ت‌، ح‍م‍ی‍د، ۱۳۱۱ -۱۳۶۱ ،م‍ت‍رج‍م‌
‏شناسه افزوده : ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌.
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‮‭JC۷۱‭/‮ال‍ف‌‬۴س‌۹ ۱۳۸۱
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‮‭۳۲۰/۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۱-۱۰۷۴۷
 
   آدرس ثابت  س‍ی‍اس‍ت‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۸۷۴۹۹ ‬
‪ ۶۳-۷۵۷۶۴ ‬
۳
۸۶
۶
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۷۱۶۱۶ ‬
‪ ۶۳-۹۲۳۵۵ ‬
۸
۱۳۹۰
۷
 
کتابخانه مرکز همدان
‪ ۶۰۰۰-۲۲۴۹ ‬
‪ JC۷۱ /الف۴س۹ ۱۳۸۱ ‬
۱۰
۱۳۸۶
۶
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۱۷۹۷۸ ‬
‪ ۸۱۰۰-۱۷۹۷۸ ‬
۱۲
۱۳۳۷
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۳۱۵۱۸ ‬
‪ ۲۶۴۷۲۹ ‬
۶
۱۳۸۱
۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۶۳۱۵۱۹ ‬
‪ ۵۳۷۰۰۳ ‬
۱
۴
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۵۷۳۲۷ ‬
‪ ۳۴۴۸۱۶ ‬
۷
۱۳۸۴
۵
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۹۲۳۹۶ ‬
‪ ۶۸۲۳۸۰ ‬
۴
۱۳۸۶
۶
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۹۲۳۹۷ ‬
‪ ۶۸۲۳۷۸ ‬
۵
۱۳۸۶
۶
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۹۲۹۴۳ ‬
‪ ۱۲۸۵۲۲۷ ‬
۹
۱۳۹۰
۷
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۹۲۹۴۴ ‬
‪ ۱۲۸۵۲۲۸ ‬
۱۱
۱۳۹۰
۷
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh