ش‍ام‌ آخ‍ر ش‍ه‍رزاد
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ص‍اح‍ب‍ان‌ زن‍د، س‍ج‍اد، - ۱۳۵۴
‏عنوان و نام پديدآور : ش‍ام‌ آخ‍ر ش‍ه‍رزاد/ س‍ج‍اد ص‍اح‍ب‍ان‌ زن‍د
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: س‍ن‍ا دل‌، ۱۳۸۱.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۱۱۳
‏شابک : ‎964-7191-21-7‬۱۰۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-7191-21-7‬۱۰۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:‎Sajad Saheban Zand. last dinner of Shahrzad‬.
‏موضوع : داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ک‍وت‍اه‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۱۴
‏رده بندی کنگره : PIR۸۱۳۱‭/‮ال‍ف‌‬۲۸۷ش‌۲ ۱۳۸۱
‏رده بندی دیویی : ۳‮ف‍ا‬۸/۶۲‭ص‌۱۵۵ش‌ ۱۳۸۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۱-۱۰۶۲۱
 
   آدرس ثابت  ش‍ام‌ آخ‍ر ش‍ه‍رزاد
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۶۵۸۱۷۸ ‬
‪ ۱۵۳۲۲۵۸ ‬
۱
۱۳۸۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۵۸۱۷۹ ‬
‪ ۲۹۹۸۵۵ ‬
۲
۱۳۸۱
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh