آی‍ات‌ ح‍س‍ن‌ و ع‍ش‍ق‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ری‍اض‍ی‌، ح‍ش‍م‍ت‌ال‍ل‍ه‌، - ۱۳۱۴
‏عنوان و نام پديدآور : آی‍ات‌ ح‍س‍ن‌ و ع‍ش‍ق‌/ م‍ول‍ف‌ ح‍ش‍م‍ت‌ال‍ل‍ه‌ ری‍اض‍ی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ح‍ق‍ی‍ق‍ت‌، ۱۳۸۱.
‏مشخصات ظاهری : ۲ ج‌.م‍ص‍ور (رن‍گ‍ی‌)
‏شابک : ‎964-7040-24-5‬۳۰۰۰۰ری‍ال‌:(دوره‌) ؛ ‎964-7040-24-5‬۳۰۰۰۰ری‍ال‌:(دوره‌) ؛ ‎964-7040-22-9‬(ج‌.۱) ؛ ‎964-7040-23-7‬(ج‌.۲)
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌
‏مندرجات : ج‌. ۱. س‍ی‍ر ت‍ص‍وف‌ و ع‍رف‍ان‌ ت‍ا ق‍رن‌ پ‍ن‍ج‍م‌ ه‍ج‍ری‌ ه‍م‍راه‌ ب‍ا ش‍رح‌ زن‍دگ‍ی‌ و آث‍ار ش‍ی‍خ‌ اح‍م‍د غ‍زال‍ی‌ .-- ج‌. ۲. ش‍رح‌ س‍وان‍ح‌ ال‍ح‍ش‍اق‌ ش‍ی‍خ‌ اح‍م‍د غ‍زال‍ی‌
‏عنوان دیگر : س‍وان‍ح‌ ال‍ع‍ش‍اق‌. ش‍رح‌
‏موضوع : ع‍رف‍ان‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌ ۱۴
‏موضوع : ت‍ص‍وف‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌ ۱۴
‏موضوع : غ‍زال‍ی‌، اح‍م‍دب‍ن‌ م‍ح‍م‍د، - ۵۲۰ق‌. س‍وان‍ح‌ ال‍ع‍ش‍اق‌ -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
‏موضوع : ع‍ش‍ق‌ (ع‍رف‍ان‌)
‏شناسه افزوده : غ‍زال‍ی‌، اح‍م‍دب‍ن‌ م‍ح‍م‍د، - ۵۲۰ق‌. س‍وان‍ح‌ ال‍ع‍ش‍اق‌. ش‍رح‌
‏رده بندی کنگره : BP۲۸۲/۷‭/ر۹۴آ۹
‏رده بندی دیویی : ۲۹۷/۸۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۱-۱۰۴۳۴
 
   آدرس ثابت  آی‍ات‌ ح‍س‍ن‌ و ع‍ش‍ق‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۶۴۷۵۸۸ ‬
‪ ۲۱۶۲۴۱۸ ‬
۱
۲
۱۳۸۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۶۴۷۵۸۹ ‬
‪ ۵۶۸۸۵۶ ‬
۱
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۶۴۷۵۹۰ ‬
‪ ۲۱۶۲۴۱۹ ‬
۲
۲
۱۳۸۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۴۷۵۹۱ ‬
‪ ۴۹۹۳۲۸ ‬
۲
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۹۰۶۸۷۶ ‬
‪ ۱۹۷۷۰۸۱ ‬
۲
۳
۱۳۹۵
۲
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۹۰۶۹۸۸ ‬
‪ ۱۹۷۶۷۳۰ ‬
۱
۴
۱۳۹۵
۲
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۲۹۰۶۹۸۹ ‬
‪ ۶۳-۱۶۴۵۵۲ ‬
۱
۵
۱۳۹۵
۲
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh