ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ج‍ه‍ان‌ س‍وم‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ل‍ه‍س‍ائ‍ی‌زاده‌، ع‍ب‍دال‍ع‍ل‍ی‌، - ۱۳۳۶
‏عنوان و نام پديدآور : ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ج‍ه‍ان‌ س‍وم‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ع‍ب‍دال‍ع‍ل‍ی‌ ل‍ه‍س‍ائ‍ی‌زاده‌، اح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه‍ی‌
‏مشخصات نشر : ش‍ی‍راز: ن‍وی‍د ش‍ی‍راز، ۱۳۸۱.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۲۱۵
‏شابک : ‎964-358-012-1‬۱۳۵۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-358-012-1‬۱۳۵۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌
‏موضوع : ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ -- ک‍ش‍وره‍ای‌ در ح‍ال‌ رش‍د
‏موضوع : ک‍ش‍وره‍ای‌ در ح‍ال‌ رش‍د -- اوض‍اع‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
‏شناسه افزوده : ع‍ب‍دال‍ل‍ه‍ی‌، اح‍م‍د، . - ۱۳۲۹
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭HM۴۷۷/ک۵‭ل‌۹
‏رده بندی دیویی : ۳۰۱/۰۹۱۷۲۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۱-۴۳۷۵
 
   آدرس ثابت  ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ج‍ه‍ان‌ س‍وم‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۴۰۱۷۳ ‬
‪ ۳۰۰۰-۴۷۹۶۱ ‬
۳
۱۳۸۱
۱
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۱۴۴۳۲ ‬
‪ HM۲۲ /ك۵ل۹ ‬
۴
۱۳۸۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۳۷۶۱۰ ‬
‪ ۲۲۹۹۱۷ ‬
۱
۱۳۸۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۳۷۶۱۱ ‬
‪ ۳۱۱۷۸۶ ‬
۲
۱۳۸۱
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh