ح‍ق‍وق‌ زن‌ در ق‍وان‍ی‍ن‌ ای‍ران‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ع‍ب‍ادی‌، ش‍ی‍ری‍ن‌، ‏‫۱۳۲۶ -‏‏‏
‏عنوان و نام پديدآور : ح‍ق‍وق‌ زن‌ در ق‍وان‍ی‍ن‌ ای‍ران‌/ ش‍ی‍ری‍ن‌ ع‍ب‍ادی‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: گ‍ن‍ج‌ دان‍ش‌‏‫، ۱۳۸۵.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۲۱۲ ص‌.‬
‏شابک : ‏‫۲۰۰۰۰ ریال‬‏‫‭‎964-7618-00-X :‬‬
‏وضعیت فهرست نویسی : برونسپاری (فاپا)(چاپ دوم)
‏يادداشت : ‏‫پشت جلد به انگلیسی: ‭Shirin ebadi.Woman's rights in th laws of the islamic repoblic of iran.
‏يادداشت : چاپ دوم.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۲۱۱؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌.
‏موضوع : زن‍ان‌ -- ای‍ران‌ -- وض‍ع‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ و ق‍وان‍ی‍ن‌
‏موضوع : زن‍ان‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫KMH۲۴۶۷‭‬ ‭/ز۹‏‫‬‭ع۲ ۱۳۸۵
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۳۴۶/۵۵۰۱۳۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۱-۳۰۴۹
‏اطلاعات رکورد کتابشناسی : فاپا
 
   آدرس ثابت  ح‍ق‍وق‌ زن‌ در ق‍وان‍ی‍ن‌ ای‍ران‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۶۱۸۱۸ ‬
‪ ۶۳-۱۰۸۹۰۴ ‬
۲
۱۳۸۵
۲
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۸۵۳۰ ‬
‪ ۸۱۰۰-۸۵۳۰ ‬
۷
۱۳۸۱
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۸۹۶۶ ‬
‪ ۸۱۰۰-۸۹۶۶ ‬
۶
۱۳۸۱
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۱۷۳۲۰ ‬
‪ ۸۱۰۰-۱۷۳۲۰ ‬
۸
۱۳۸۵
۱
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۴۸۶۲۹ ‬
‪ ‏۱۰۱-۴۶۵۷۱ ‬
۹
۱۳۸۱
۱
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۴۵۸۰۳۱ ‬
‪ ۱۰۱-۴۶۶۱۳ ‬
۱۱
۱۳۸۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۶۳۰۵۱۲ ‬
‪ ۸۹۰۲۵۶ ‬
۵
۱۳۸۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۶۳۰۵۱۳ ‬
‪ ۱۰۲۲۶۹۴ ‬
۱
۱۳۸۱
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۰۶۶۰۳۳ ‬
‪ ۱۰۸۱۷۳۶ ‬
۳
۱۳۸۵
۲
 
تالار تخصصی مطالعات زنان
‪ ۱۰۶۶۰۳۴ ‬
‪ ‏‫KMH۲۴۶۷‭‬‭/ز۹ ‏‫‬‭ع۲ ۱۳۸۵ ‬
۴
۱۳۸۵
۲
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۱۳۲۴۲۶۳ ‬
‪ ۱۰۱-۴۶۵۷۲ ‬
۱۰
۱۳۸۱
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh