ن‍اوگ‍ان‍ی‌ از ق‍ای‍ق‍ه‍ا
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ده‍ق‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍ود
‏عنوان و نام پديدآور : ن‍اوگ‍ان‍ی‌ از ق‍ای‍ق‍ه‍ا/ ن‍وش‍ت‍ه‌ م‍ح‍م‍ود ده‍ق‍ان‍ی‌
‏مشخصات نشر : ش‍ی‍راز: ن‍وی‍د ش‍ی‍راز، ۱۳۸۱.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۸۵
‏فروست : (ان‍ت‍ش‍ارات‌ ن‍وی‍د ش‍ی‍راز۷۵۰)
‏شابک : ‎964-358-088-1‬۵۲۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-358-088-1‬۵۲۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ص‌. ع‌. ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:‎Mahmoud dehgani: a fleet of boats‬.
‏موضوع : ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۱۴
‏رده بندی کنگره : PIR۸۰۵۵‭/ه‍۷۷۵ن‌۲ ۱۳۸۱
‏رده بندی دیویی : ۲‮ف‍ا‬۸/۶۲‭د۸۵۹ن‌ ۱۳۸۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۰-۳۸۴۷۹
 
   آدرس ثابت  ن‍اوگ‍ان‍ی‌ از ق‍ای‍ق‍ه‍ا
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۴۱۳۴۶ ‬
‪ ۳۰۰۰-۴۸۵۷۵ ‬
۴
۱۳۸۱
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۴۱۳۴۷ ‬
‪ ۳۰۰۰-۴۸۵۷۶ ‬
۳
۱۳۸۱
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۹۰۶۱۹۱ ‬
‪ ۱۵۴۳۲۶۰ ‬
۱
۱۳۸۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۹۱۸۱۶۹ ‬
‪ ۳۱۰۰۹۴ ‬
۲
۱۳۸۱
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh