ت‍ئ‍وری‌ ش‍ک‍ل‌ ش‍ه‍ر
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ل‍ی‍ن‍چ‌، ک‍وی‍ن‌، ۱۹۱۸ - م‌.
Lynch, Kevin
‏عنوان و نام پديدآور : ت‍ئ‍وری‌ ش‍ک‍ل‌ ش‍ه‍ر/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ک‍وی‍ن‌ ل‍ی‍ن‍چ‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ح‍ری‍ن‍ی‌.
‏وضعيت ويراست : [ویراست۲]
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌‏‫‏، ۱۳۸۱.
‏مشخصات ظاهری : پ‍ان‍زده‌، ۶۸۰ ص‌.: م‍ص‍ور، ن‍ق‍ش‍ه‌.
‏فروست : ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌؛۲۳۳۷.
‏شابک : ۳۴۵۰۰ری‍ال‌: ‏‫‬‭‎9640338540‬ ؛ ۱۱۰۰۰ریال(چاپ دوم) ؛ ۴۲۰۰۰ریال(چاپ سوم) ؛ ‏‫۳۱۰۰۰۰ ریال‬‏‫: چاپ ششم‬‏‫:‭978-964-03-3854-4‬‬
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‎A theory of good city form‬
‏يادداشت : چ‍اپ‌ دوم‌: ۱۳۸۱.
‏يادداشت : چاپ سوم: ۱۳۸۴.
‏يادداشت : چاپ ششم: ۱۳۹۳.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۶۱۳ - ۶۴۵.
‏موضوع : شهرسازی -- فلسفه
‏موضوع : جامعه‌شناسی شهری
‏موضوع : شهرها و شهرستان‌ها -- تاریخ
‏شناسه افزوده : ب‍ح‍ری‍ن‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ‏‫۱۳۲۱ -‏، مترجم
‏شناسه افزوده : دانشگاه تهران. موسسه انتشارات
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭HT۱۶۶‭/ل‌۹۵ت‌۹ ۱۳۸۱
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۳۰۷/۷۶۰۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۰-۲۹۸۷۵
 
   آدرس ثابت  ت‍ئ‍وری‌ ش‍ک‍ل‌ ش‍ه‍ر
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳/۳۵۶۰۷ ‬
‪ ۶۳-۳۵۶۰۷ ‬
۱
۳
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۷۱۶۱۴ ‬
‪ ۱۷۶۶۳۸۸ ‬
۱۰
۱۳۹۴
۷
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۸۸۶۵۸ ‬
‪ ۳۱۰۶۰۷ ‬
۳
۱۳۸۱
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۱۰۵۶۵ ‬
‪ ۳۴۹۹۱۷ ‬
۴
۱۳۸۴
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۱۰۵۶۶ ‬
‪ ۳۴۹۹۳۹ ‬
۵
۱۳۸۴
۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۰۵۹۱۷ ‬
‪ ۱۱۲۸۶۷۸ ‬
۶
۱۳۹۰
۵
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۰۵۹۱۸ ‬
‪ ۱۱۲۸۶۷۷ ‬
۷
۱۳۹۰
۵
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۴۶۳۶۸۰ ‬
‪ ۱۵۵۴۷۸۹ ‬
۸
۱۳۹۳
۶
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۴۶۳۶۸۱ ‬
‪ ۱۵۵۴۶۷۸ ‬
۹
۱۳۹۳
۶
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh