م‍ا از اول‌ ه‍م‌ ی‍ک‌ ن‍ف‍ر ب‍ودی‍م‌، م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ش‍ع‍ره‍ای‌ ۷۳ ت‍ا ۷۹
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
راهنمای کاربران
صفحه کلید فارسی
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
   یادآوری مهم:
صفحه کلید را در حالت فارسی قرار دهید. اگر مرورگر شما از امکانات فارسی بهره‌مند نیست، می‌توانید برای تایپ فارسی از صفحه کلید فارسی استفاده نمایید.
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ص‍اح‍ب‍ان‌ زن‍د، س‍ج‍اد، - ۱۳۵۴
‏عنوان و نام پديدآور : م‍ا از اول‌ ه‍م‌ ی‍ک‌ ن‍ف‍ر ب‍ودی‍م‌، م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ش‍ع‍ره‍ای‌ ۷۳ ت‍ا ۷۹/ س‍ج‍اد ص‍اح‍ب‍ان‌ زن‍د
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ت‍م‍ش‍ک‌، ۱۳۸۱.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۸۰
‏شابک : ‎964-7942-00-1‬۵۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-7942-00-1‬۵۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:‎Sagad Saheban Zand. We were one, in the beginning, too‬.
‏عنوان دیگر : م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ش‍ع‍ره‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ ۷۳ ت‍ا ۷۹
‏موضوع : ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۱۴
‏رده بندی کنگره : PIR۸۱۳۱‭/‮ال‍ف‌‬۲۸۷م‌۲ ۱۳۸۱
‏رده بندی دیویی : ۱‮ف‍ا‬۸/۶۲‭ص‌۱۵۵م‌ ۱۳۸۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۰-۲۷۷۳۹
 
   آدرس ثابت  م‍ا از اول‌ ه‍م‌ ی‍ک‌ ن‍ف‍ر ب‍ودی‍م‌، م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ش‍ع‍ره‍ای‌ ۷۳ ت‍ا ۷۹
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۷۵۳۰۲ ‬
‪ ۳۸۲۴۵۵ ‬
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۷۵۳۰۳ ‬
‪ ۲۲۴۰۹ ‬
۲
۱۳۸۱
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh