درب‍اره‌ دی‍ال‍وگ‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ب‍وه‍م‌، دی‍وی‍د
‎Bohm, David‬
‏عنوان و نام پديدآور : درب‍اره‌ دی‍ال‍وگ‌/ دی‍وی‍د ب‍وه‍م‌؛ گ‍ردآوری‌ و ت‍دوی‍ن‌ ل‍ی‌ ن‍ی‍ک‍ول‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ ح‍س‍ی‍ن‌ن‍ژاد
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: دف‍ت‍ر پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌: م‍رک‍ز ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ گ‍ف‍ت‍گ‍وه‍ای‌ ت‍م‍دن‌ه‍ا، ۱۳۸۰.
‏مشخصات ظاهری : [۱۳۵] ص‌
‏فروست : (ف‍ره‍ن‍گ‌ و ان‍دی‍ش‍ه‌۴)
‏شابک : ‎964-5799-47-3‬۱۶۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-5799-47-3‬۱۶۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‎On dialogue‬.
‏موضوع : گ‍ف‍ت‍گ‍و -- ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌
‏شناسه افزوده : ن‍ی‍ک‍ل‌، ل‍ی‌، ۱۹۵۵ - م‌.‎Nichol, Lee‬
‏شناسه افزوده : ح‍س‍ی‍ن‌ن‍ژاد، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌، ۱۳۳۲ - ، م‍ت‍رج‍م‌
‏رده بندی کنگره : P۹۵/۴۵۵‭/ب‌۹د۴ ۱۳۸۰
‏رده بندی دیویی : ۴۰۱/۴۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۰-۲۸۱۱۰
 
   آدرس ثابت  درب‍اره‌ دی‍ال‍وگ‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۲۲۳۱۲ ‬
‪ ۳۰۰۰-۳۴۲۴۵ ‬
۳
۱۳۸۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۵۷۹۹۲۸ ‬
‪ ۵۸۰۷۵۰ ‬
۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۵۷۹۹۲۹ ‬
‪ ۵۸۰۷۴۹ ‬
۱
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh