ص‍در ب‍خ‍ارا
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
راهنمای کاربران
صفحه کلید فارسی
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
   یادآوری مهم:
صفحه کلید را در حالت فارسی قرار دهید. اگر مرورگر شما از امکانات فارسی بهره‌مند نیست، می‌توانید برای تایپ فارسی از صفحه کلید فارسی استفاده نمایید.
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ص‍درض‍ی‍ا، م‍ح‍م‍د ش‍ری‍ف‍ج‍ان‌ م‍خ‍دوم‌، ۱۸۶۷ - ۱۹۳۲م‌.
‏عنوان و نام پديدآور : ص‍در ب‍خ‍ارا: ت‍ک‌ ن‍گ‍اش‍ت‍ی‌ در ت‍ح‍ولات‌ س‍ی‍اس‍ی‌ - اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ب‍خ‍ارای‌ ش‍ری‍ف‌ طی‌ ن‍ی‍م‍ه‌ پ‍ای‍ان‍ی‌ ام‍ارات‌ خ‍ان‍ات‌ م‍ن‍غ‍ی‍ت‌ ب‍راس‍اس‌ آث‍ار "ش‍ری‍ف‌ ج‍ان‌ م‍خ‍دوم‌ ص‍در ض‍ی‍اآ" آخ‍ری‍ن‌ ق‍اض‍ی‌ ک‍لان‌ ب‍خ‍ارا/ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و پ‍ژوه‍ش‌ م‍ح‍م‍دج‍ان‌ ش‍ک‍وری‌‌ب‍خ‍اری‌؛ ب‍ه‌اه‍ت‍م‍ام‌ ص‍ف‍ا اخ‍وان‌[به سفارش مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه].
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: وزارت‌ ام‍ور خ‍ارج‍ه‌، م‍رک‍ز چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌‏‫، ۱۳۸۰.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫ ۱۰۹ ص.‬‏‫؛ ‏‫‬‏۱۱×۲۱ س‌م.
‏فروست : م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ای‍ران‌ و م‍اوراآال‍ن‍ه‍ر‏‫؛ ۲.‬
‏شابک : ‏‫۵۰۰۰ری‍ال‌‬‏‫: ‏‫‬‭964-361-090-x‬‬
‏يادداشت : ‏‫ص‌. ع‌. ب‍ه‌ انگلیسی: ‭Mohammad Jan Shokouri Bokhari. Sadr of Bokhara.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌.
‏عنوان دیگر : ت‍ک‌ ن‍گ‍اش‍ت‍ی‌ در ت‍ح‍ولات‌ س‍ی‍اس‍ی‌ - اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ب‍خ‍ارای‌ ش‍ری‍ف‌ طی‌ ن‍ی‍م‍ه‌ پ‍ای‍ان‍ی‌ ام‍ارات‌ خ‍ان‍ات‌ م‍ن‍غ‍ی‍ت‌ ب‍راس‍اس‌ آث‍ار "ش‍ری‍ف‌ ج‍ان‌ م‍خ‍دوم‌ ص‍در ض‍ی‍اآ" آخ‍ری‍ن‌ ق‍اض‍ی‌ ک‍لان‌ ب‍خ‍ارا.
‏موضوع : بخارا (خان‌نشین) -- اوضاع اجتماعی -- ۱۸۸۱ - ۱۹۲۴م.
‏موضوع : Khanate of Bukhara -- Social conditions -- 1881 - 1924
‏موضوع : ص‍درض‍ی‍ا، م‍ح‍م‍د ش‍ری‍ف‍ج‍ان‌ م‍خ‍دوم‌، ۱۸۶۷ - ۱۹۳۲م‌. -- نقد و تفسیر
‏موضوع : مجتهدان و علما -- ‏‫بخارا (خان‌نشین)‬‬ -- سرگذشتنامه
‏موضوع : 'Ulama -- Khanate of Bukhara -- Biography
‏شناسه افزوده : ش‍ک‍وروف‌، م‍ح‍م‍دج‍ان‌، ‏‫۱۹۲۶ - ۲۰۱۲ م.‬‬‬‏‏
‏شناسه افزوده : Shukurov, Mukhammadzhon Shorifovich
‏شناسه افزوده : اخ‍وان‌، ص‍ف‍ا
‏شناسه افزوده : ایران. وزارت امور خارجه. مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی
‏شناسه افزوده : ایران. وزارت امور خارجه. مرکز چاپ و انتشارات
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭HN۶۷۰/۲۵‏‫‬‭/آ۸ص‌۴ ۱۳۸۰
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭‬‭۹۵۸/۴۰۸
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۰-۲۶۴۵۹
 
   آدرس ثابت  ص‍در ب‍خ‍ارا
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن ایران شناسی
‪ ۸۳-۸۶۱۳۴ ‬
‪ ۱۰۳-۴۶۴۵۶ ‬
۳
۱۳۸۰
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۷۷۷۶۶ ‬
‪ ۳۷۶۳۳۰ ‬
۱
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۵۷۷۷۶۷ ‬
‪ ۱۲۲۷۷۰۸ ‬
۲
۱۳۸۰
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh