اطلاع‍ات‌ ع‍م‍وم‍ی‌ پ‍ی‍ام‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : اخ‍ت‍ری‍ان‌، م‍ح‍م‍ود، ۱۳۲۲ - ، گردآورنده، مترجم
‏عنوان و نام پديدآور : اطلاع‍ات‌ ع‍م‍وم‍ی‌ پ‍ی‍ام‌/ ت‍ه‍ی‍ه‌ و ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ح‍م‍ود اخ‍ت‍ری‍ان‌.
‏وضعيت ويراست : [ویراست۲]
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ع‍ال‍م‍گ‍ی‍ر: نشر م‍ح‍م‍د‏‫، ۱۳۸۱.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۸۴۵ ص‌.‬: م‍ص‍ور، ن‍ق‍ش‍ه‌، ج‍دول‌، عکس.‏‫‬‭.م‌س ۱۷×۱۲؛
‏شابک : ‏‫۳۲۰۰۰ریال‬:‏‫‬‭‬‭964-9360-80-8‬‬ ؛ ‏‫۵۵۰۰۰ریال‬‬‬ ‏‫(چاپ دوازدهم)‬‬:‏‫‬‭964-9360-88-3‬‬
‏يادداشت : چ‍اپ‌ ق‍ب‍ل‍ی‌: ن‍ش‍ر م‍ح‍م‍د، ۱۳۷۳.
‏يادداشت : چاپ دوازدهم: ۱۳۸۴.
‏يادداشت : چاپ سیزدهم: ۱۳۸۵.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌.
‏یادداشت : نمایه.
‏موضوع : اطلاعات عمومی
‏موضوع : دایره‌المعارف‌ها و واژه‌نامه‌ها
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‮‭‬‭AG۳۶‏‫‬‮‭‭/‮الف‬۳‮الف‬۶ ۱۳۸۱‬
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‮‭‭‬‭۰۳۹
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۰-۲۵۹۴۴
 
   آدرس ثابت  اطلاع‍ات‌ ع‍م‍وم‍ی‌ پ‍ی‍ام‌
   قفسه مجازی لینک
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳/۴۹۰۸۲ ‬
‪ ۶۳-۱۰۲۰۳۲ ‬
۲
۱۳۸۵
۱۳
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۵۴۲۹۲ ‬
‪ ۶۳-۳۲۰۲۷ ‬
۳
۱۲
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۶۷۲۱۹ ‬
‪ ۶۳-۱۲۷۶۲۹ ‬
۹
۱۳۸۴
۱۲
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۴۶۵۴ ‬
‪ ۸۱۰۰-۴۶۵۴ ‬
۱۵
۱۳۸۲
۹
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۸۸۶۸۸ ‬
‪ ۳۳۶۸۴۸ ‬
۱۳
۱۳۸۱
۸
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۲۶۵۱۱ ‬
‪ ۳۷۸۸۰۰ ‬
۸
۱۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۹۱۵۶۹۰ ‬
‪ ۵۹۶۶۸۲ ‬
۶
۱۳۸۴
۱۲
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۹۱۵۶۹۱ ‬
‪ ۲۲۰۱۲۷۸ ‬
۷
۱۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۹۲۳۷۳۸ ‬
‪ ۶۰۵۰۷۵ ‬
۱۰
۱۳۸۴
۱۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۹۲۳۷۳۹ ‬
‪ ۶۲۶۱۷۵ ‬
۱۲
۱۳۸۴
۱۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۹۷۰۳۲۳ ‬
‪ ۱۰۵۶۹۱۹ ‬
۱۴
۱۳۸۵
۱۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۹۷۰۳۲۴ ‬
‪ ۶۰۵۰۷۶ ‬
۱۱
۱۳۸۵
۱۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۸۲۶۵۱۰۰ ‬
‪ ۱۰۵۹۹۷۶ ‬
۱۶
۱۳۸۴
۱۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh