راه‍ی‌ ب‍ه‌ ره‍ای‍ی‌: ج‍س‍ت‍اره‍ای‍ی‌ در ب‍اب‌ ع‍ق‍لان‍ی‍ت‌ و م‍ع‍ن‍وی‍ت‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : م‍ل‍ک‍ی‍ان‌، م‍ص‍طف‍ی‌، - ۱۳۳۵
‏عنوان و نام پديدآور : راه‍ی‌ ب‍ه‌ ره‍ای‍ی‌: ج‍س‍ت‍اره‍ای‍ی‌ در ب‍اب‌ ع‍ق‍لان‍ی‍ت‌ و م‍ع‍ن‍وی‍ت‌/ م‍ص‍طف‍ی‌ م‍ل‍ک‍ی‍ان‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: م‍وس‍س‍ه‌ ن‍گ‍اه‌ م‍ع‍اص‍ر، ۱۳۸۱.
‏مشخصات ظاهری : [۵۱۸] ص‌
‏فروست : (ب‍ی‍ن‍ش‌ م‍ع‍ن‍وی‌۱)
‏شابک : ‎964-93579-8-x‬۴۹۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : چ‍اپ‌ دوم‌: ۱۳۸۱؛ ۴۹۰۰۰ ری‍ال‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌
‏موضوع : دی‍ن‌
‏موضوع : دی‍ن‌ -- ب‍ررس‍ی‌ و ش‍ن‍اخ‍ت‌
‏موضوع : دی‍ن‌ -- ف‍ل‍س‍ف‍ه‌
‏موضوع : دی‍ن‌ و اخ‍لاق‌
‏موضوع : اس‍لام‌ -- ب‍ررس‍ی‌ و ش‍ن‍اخ‍ت‌
‏موضوع : اس‍لام‌ -- ف‍ل‍س‍ف‍ه‌
‏موضوع : ک‍لام‌
‏رده بندی کنگره : BL۴۸‭/م‌۷۳ر۲ ۱۳۸۱
‏رده بندی دیویی : ۲۰۰
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۰-۲۵۹۸۲
 
   آدرس ثابت  راه‍ی‌ ب‍ه‌ ره‍ای‍ی‌: ج‍س‍ت‍اره‍ای‍ی‌ در ب‍اب‌ ع‍ق‍لان‍ی‍ت‌ و م‍ع‍ن‍وی‍ت‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۱۰۹۹۴ ‬
‪ ۳۰۰۰-۱۶۳۵۸ ‬
۵
۱۳۸۱
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۱۷۹۵۱ ‬
‪ ۸۱۰۰-۱۷۹۵۱ ‬
۷
۱۳۸۱
۲
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۳۲۷۷۷ ‬
‪ ۸۱۰۰-۳۲۷۷۷ ‬
۹
۱۳۸۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۲۳۷۴۲ ‬
‪ ۴۱۳۶۸۰ ‬
۱
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۲۴۲۵۴ ‬
‪ ۶۳-۱۵۷۲۶۹ ‬
۳
۱۳۸۱
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۲۴۲۵۵ ‬
‪ ۴۱۰۲۵۷ ‬
۲
۲
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh