ش‍اه‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ر پ‍ای‍ه‌ چ‍اپ‌ م‍س‍ک‍و
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ف‍ردوس‍ی‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌، ۳۲۹ - ۴۱۶؟ق.
‏عنوان و نام پديدآور : ش‍اه‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ر پ‍ای‍ه‌ چ‍اپ‌ م‍س‍ک‍و/ اب‍وال‍ق‍اس‍م‌ ف‍ردوس‍ی‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ش‍ه‍ر ک‍ت‍اب‌، ه‍رم‍س‌‏‫، ۱۳۸۲ -‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۲ ج‌.‬‏‫؛ ۱۳ × ۲۱ س‌م.‬
‏شابک : ‏‫دوره‌‏‬‏‫ : ‏‫‬‭‎964-363-088-9‬‏‬ ؛ ‏‫ج‌. ۱‬‏‫ ‏‫‬‭‭‎964-363-085-4‬ :‏‬ ؛ ‏‫ج. ۱ (چاپ هفتم)‬‏‫‬‭978-964-363-088-1: ؛ ‏‫ج‌. ۲‬‬‏‫ : ‏‫‬‭‎964-363-086-2‬‏‬‬
‏يادداشت : ‏‫ص‌. ع‌. ب‍ه‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌: ‭‭‎Abulqasem ferdowsi. the shahnameh‬.
‏يادداشت : ج. ۲ (چاپ اول: ۱۳۸۲).
‏يادداشت : ج. ۱و ۲ (چاپ سوم: ۱۳۸۶).
‏يادداشت : ج. ۱ (چاپ هفتم: ۱۳۹۹) (فیپا)
‏يادداشت : ج.۱و۲ ( چاپ هفتم: ۱۳۹۹).
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ دی‍گ‍ر: ش‍اه‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ر پ‍ای‍ه‌ چ‍اپ‌ م‍س‍ک‍و ه‍م‍راه‌ ب‍ا ک‍ش‍ف‌ الاب‍ی‍ات‌.
‏یادداشت : ن‍م‍ای‍ه‌.
‏عنوان دیگر : ش‍اه‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ر پ‍ای‍ه‌ چ‍اپ‌ م‍س‍ک‍و ه‍م‍راه‌ ب‍ا ک‍ش‍ف‌الاب‍ی‍ات‌.
‏موضوع : شعر فارسی -- قرن ‏‫۴ق.‏‬
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭PIR۴۴۹۰
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۸‮فا‬۱/۲۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۰-۲۳۹۹۷
‏اطلاعات رکورد کتابشناسی : فیپا
 
   آدرس ثابت  ش‍اه‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ر پ‍ای‍ه‌ چ‍اپ‌ م‍س‍ک‍و
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳/۷۵۲۳۵ ‬
‪ ۶۳-۵۷۰۳۲ ‬
۱
۳
۱۳۸۶
۳
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳/۷۵۲۳۶ ‬
‪ ۶۳-۵۷۰۳۳ ‬
۲
۳
۱۳۸۶
۳
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۲۹۰۰ ‬
‪ ۸۱۰۰-۲۹۰۰ ‬
۱
۸
۱۳۸۷
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۲۹۰۱ ‬
‪ ۸۱۰۰-۲۹۰۱ ‬
۲
۹
۱۳۸۷
۴
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۶۹۷۹۰۴ ‬
‪ ۲۱۹۹۰۶۹ ‬
۱
۷
۱۳۸۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۹۷۹۰۵ ‬
‪ ۳۸۹۳۵۲ ‬
۱
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۹۷۹۰۶ ‬
‪ ۳۸۹۳۵۰ ‬
۲
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۶۹۷۹۰۷ ‬
‪ ۲۱۹۹۰۷۰ ‬
۲
۷
۱۳۸۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۶۰۲۷۳ ‬
‪ ۳۲۶۶۱۳ ‬
۲
۸
۱۳۸۴
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۶۰۲۷۴ ‬
‪ ۳۵۴۷۵۵ ‬
۲
۲
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۶۲۴۷۰ ‬
‪ ۳۳۰۳۱۴ ‬
۱
۱۰
۱۳۸۴
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۶۲۴۷۱ ‬
‪ ۳۵۵۱۴۷ ‬
۱
۲
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۳۳۹۹۳۰ ‬
‪ ۹۵۶۱۸۵ ‬
۱
۱۱
۱۳۸۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۳۳۹۹۳۱ ‬
‪ ۹۵۶۱۸۶ ‬
۲
۱۰
۱۳۸۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۵۱۳۵۴۳ ‬
‪ ۹۱۵۰۲۱ ‬
۲
۶
۱۳۸۶
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۵۱۳۵۴۴ ‬
‪ ۹۱۵۰۲۰ ‬
۲
۵
۱۳۸۶
۳
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۳۴۰۷۰۰۸ ‬
‪ ۲۴۳۱۸۶۰ ‬
۱
۴
۱۳۹۹
۷
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۳۴۰۷۰۲۰ ‬
‪ ‏‫۲۴۳۳۹۴۵ ‬
۲
۴
۱۳۹۹
۷
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh