م‍ث‍ن‍وی‌ م‍ع‍ن‍وی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : م‍ول‍وی‌، ج‍لال‌ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ م‍ح‍م‍د، ۶۰۴ - ۶۷۲ق.
‏عنوان و نام پديدآور : م‍ث‍ن‍وی‌ م‍ع‍ن‍وی‌/ ج‍لال‌ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ م‍ح‍م‍د م‍ول‍وی‌؛ ب‍ه‌ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ ری‍ن‍ول‍د ا. ن‍ی‍ک‍ل‍س‍ون‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ش‍ه‍ر ک‍ت‍اب‌، ه‍رم‍س‌، ۱۳۸۲.
‏مشخصات ظاهری : ش‍ان‍زده‌، ۱۳۶۸ ص‌.؛ ۵/۱۲‎ x‬۲۱س‌م‌.
‏شابک : ‏‫۵۸۰۰۰ری‍ال‌‬‏‫: ‏‫‬‭‎964-363-084-6‬‬
‏يادداشت : صفحه عنوان به انگلیسی: Mowlavi (Jalalu'ddin Rumi) the mathnawi‬.
‏يادداشت : چاپ سوم: ۱۳۸۵.
‏یادداشت : ن‍م‍ای‍ه‌
‏موضوع : ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۷ق.
‏شناسه افزوده : ن‍ی‍ک‍ل‍س‍ون‌، ری‍ن‍وال‍دال‍ی‍ن‌، ۱۹۴۵ - ۱۸۶۸م‌.‎Nicholson, Rejnold‬، م‍ص‍ح‍ح‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭PIR۵۲۹۸ ۱۳۸۲ز
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۸‮فا‬۱/۳۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۰-۲۳۹۹۶
 
   آدرس ثابت  م‍ث‍ن‍وی‌ م‍ع‍ن‍وی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳/۳۵۶۱۰ ‬
‪ ۶۳-۳۵۶۱۰ ‬
۱
۲
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۶۸۹۷۶ ‬
‪ ۶۳-۲۲۵۰۹ ‬
۳
۳
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۱۱۶۱۱ ‬
‪ ۳۰۰۰-۱۶۲۳۴ ‬
۱۱
۱۳۸۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۷۷۳۵۶ ‬
‪ ۳۸۷۱۵۵ ‬
۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۷۷۳۵۷ ‬
‪ ۳۴۴۶۷۹ ‬
۸
۱۳۸۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۳۴۲۶۵ ‬
‪ ۳۳۰۷۱۸ ‬
۷
۱۳۸۴
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۳۴۲۶۶ ‬
‪ ۳۳۰۷۱۷ ‬
۶
۱۳۸۴
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۹۵۲۱۴ ‬
‪ ۶۳۵۶۱۴ ‬
۴
۱۳۸۵
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۹۵۲۱۵ ‬
‪ ۶۳۵۶۱۵ ‬
۵
۱۳۸۵
۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۸۱۲۵۵۶ ‬
‪ ۱۴۳۵۲۵۱ ‬
۹
۱۳۸۶
۴
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۱۸۱۲۵۵۷ ‬
‪ ۱۰۱-۳۳۴۶۰ ‬
۱۰
۱۳۸۶
۴
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۲۳۵۷۱ ‬
‪ ۱۲۴۳۶۳۶ ‬
۱۳
۱۳۹۰
۵
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۲۳۵۷۲ ‬
‪ ۱۲۴۳۶۳۷ ‬
۱۲
۱۳۹۰
۵
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۳۰۲۸۹۱۲ ‬
‪ ۲۰۴۳۵۸۷ ‬
۱۴
۱۳۹۶
۷
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh