آس‍ی‍ب‌ش‍ن‍اس‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ن‍ع‍ی‍م‌آب‍ادی‌، غ‍لام‍ع‍ل‍ی‌، ۱۳۲۳ -
‏عنوان و نام پديدآور : آس‍ی‍ب‌ش‍ن‍اس‍ی‌: خ‍واص‌ زم‍ی‍ن‍ه‌ه‍ا، ع‍وام‍ل‌ و راه‌ه‍ای‌ پ‍ی‍ش‌گ‍ی‍ری‌/ غ‍لام‍ع‍ل‍ی‌ ن‍ع‍ی‍م‌آب‍ادی‌.
‏وضعيت ويراست : ‏‫[ویراست ۲]‬
‏مشخصات نشر : ق‍م‌: ت‍وس‍ع‍ه‌ ق‍ل‍م‌، ۱۳۸۳.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏۳۲۸ ص.
‏شابک : ‏‫۱۵۰۰۰ ریال (شومیز)‬‏‫‭‎964-93715-08‬: ؛ ‏‫۱۸۰۰۰ ریال (گالینگور)‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا
‏يادداشت : ‏‫پشت جلد به انگلیسی: ‭A glance at the moral deviations of some companions.
‏يادداشت : چاپ دوم.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۳۲۵] - ۳۲۸؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌.
‏موضوع : اس‍لام‌ و اج‍ت‍م‍اع‌.
‏موضوع : اس‍لام‌ و اخ‍لاق‌.
‏موضوع : ارزش‍ه‍ا (اس‍لام‌).
‏موضوع : ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌ -- ت‍ح‍ول‌ و ت‍غ‍ی‍ی‍ر (اس‍لام‌).
‏موضوع : خ‍ودس‍ازی‌ (اس‍لام‌).
‏موضوع : ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ اس‍لام‍ی‌.
‏موضوع : اص‍ح‍اب‌.
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‮‭‭BP۲۳۰‏‫‬‮‭/ن۷آ۵ ۱۳۸۳
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‮‭۲۹۷/۴۸۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۰-۲۱۴۵۶
 
   آدرس ثابت  آس‍ی‍ب‌ش‍ن‍اس‍ی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳/۲۵۷۹۳ ‬
‪ ۶۳-۲۵۷۹۳ ‬
۱
۲
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۸۲۹۳۹۰ ‬
‪ ۱۸۹۱۶۹۶ ‬
۳
۱۳۸۳
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۲۹۳۹۱ ‬
‪ ۳۵۳۹۵۶ ‬
۲
۲
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh