س‍اخ‍ت‍ار س‍ن‍ی‌ ج‍م‍ع‍ی‍ت‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ل‍ه‍س‍ائ‍ی‌زاده‌، ع‍ب‍دال‍ع‍ل‍ی‌، - ۱۳۳۰
‏عنوان و نام پديدآور : س‍اخ‍ت‍ار س‍ن‍ی‌ ج‍م‍ع‍ی‍ت‌/ ع‍ب‍دال‍ع‍ل‍ی‌ ل‍ه‍س‍ائ‍ی‌زاده‌
‏مشخصات نشر : ش‍ی‍راز: ن‍وی‍د ش‍ی‍راز، ۱۳۷۹.
‏مشخصات ظاهری : ۱۵۲ ص‌.ج‍دول‌، ن‍م‍ودار
‏شابک : ‎964-6810-49-7‬۶۵۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-6810-49-7‬۶۵۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:‎Abdolali Lahsaeizadeh. Population age structure‬.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۱۴۹] - ۱۵۲؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏موضوع : س‍ن‌
‏موضوع : ج‍م‍ع‍ی‍ت‌ش‍ن‍اس‍ی‌
‏موضوع : ای‍ران‌ -- ج‍م‍ع‍ی‍ت‌
‏موضوع : ت‍ن‍ظی‍م‌ خ‍ان‍واده‌
‏رده بندی کنگره : HB۱۵۳۱‭/ل‌۹س‌۲
‏رده بندی دیویی : ۳۰۵/۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۰-۱۸۲۱۹
 
   آدرس ثابت  س‍اخ‍ت‍ار س‍ن‍ی‌ ج‍م‍ع‍ی‍ت‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۴۰۵۵۵ ‬
‪ ۳۰۰۰-۴۷۹۳۷ ‬
۴
۱۳۷۹
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۴۰۵۵۶ ‬
‪ ۳۰۰۰-۴۷۹۳۸ ‬
۳
۱۳۷۹
۱
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۵۰۳۹ ‬
‪ HB۸۵۱ /ل۹س۲ ۱۳۷۸ ‬
۵
۱۳۷۹
۱
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۵۰۴۰ ‬
‪ HB۸۵۱ /ل۹س۲ ۱۳۷۸ ‬
۶
۱۳۷۹
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۴۸۲۰۸۲ ‬
‪ ۱۰۲۲۰۰۶ ‬
۱
۱۳۷۹
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۸۲۰۸۳ ‬
‪ ۲۷۱۲۰۶ ‬
۲
۱۳۷۹
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh