م‍ت‍ن‌ه‍ای‍ی‌ ب‍رگ‍زی‍ده‌ از م‍درن‍ی‍س‍م‌ ت‍ا پ‍س‍ت‌ م‍درن‍ی‍س‍م‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ک‍ه‍ون‌، لارن‍س‌، ۱۹۵۴ - م‌.
Cahoone, Lawrence E.
‏عنوان و نام پديدآور : م‍ت‍ن‌ه‍ای‍ی‌ ب‍رگ‍زی‍ده‌ از م‍درن‍ی‍س‍م‌ ت‍ا پ‍س‍ت‌ م‍درن‍ی‍س‍م‌/ لارن‍س‌ ک‍ه‍ون‌؛ مترجم ع‍ب‍دال‍ک‍ری‍م‌ رش‍ی‍دی‍ان‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌‏‫: نشر ن‍ی‌‏‫، ۱۳۸۱.‬‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫س‍ی‍زده‌، ۷۷۰ ص‌.‬
‏شابک : ‏‫۶۵۰۰۰ ‬ری‍ال‌‏‫‬‭‭‬‭‎964-312-600-5 ‬ :‬‬‬ ؛ ‏‫۶۵۰۰۰ ‬ری‍ال‌(چاپ دوم) ؛ ‏‫۶۵۰۰۰ ‬ری‍ال‌(چاپ سوم)‬
‏يادداشت : ‏‫ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‎‭‭From modernism to post modernism: an anthology‬.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ دوم‌: ۱۳۸۱.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ س‍وم‌: ۱۳۸۲.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۷۴۵] - ۷۵۱.
‏موضوع : فراتجدد
‏شناسه افزوده : رش‍ی‍دی‍ان‌، ع‍ب‍دال‍ک‍ری‍م‌، ‏‫۱۳۲۷ -‏، مترجم
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭B۸۳۱/۲‏‫‬‭/ک۹م۲ ۱۳۸۱
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۱۴۹/۹۷
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۰-۲۰۳۵۵
 
   آدرس ثابت  م‍ت‍ن‌ه‍ای‍ی‌ ب‍رگ‍زی‍ده‌ از م‍درن‍ی‍س‍م‌ ت‍ا پ‍س‍ت‌ م‍درن‍ی‍س‍م‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳/۵۷۲۸۶ ‬
‪ ۶۳-۵۷۲۸۶ ‬
۴
۵
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۲۴۳۲۸ ‬
‪ ۶۳-۱۱۵۲۳۱ ‬
۱۱
۱۳۸۸
۷
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۷۹ ‬
‪ B۸۳۱/۲ /ک۹م۲ ۱۳۸۱ ‬
۱۲
۱۳۸۱
۲
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۱۲۶۷۸ ‬
‪ ۸۱۰۰-۱۲۶۷۸ ‬
۱۳
۱۳۸۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۸۰۰۳۰ ‬
‪ ۴۷۰۴۲۱ ‬
۵
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۵۸۰۰۳۱ ‬
‪ ۵۴۶۳۲۱ ‬
۶
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۴۱۹۷۸ ‬
‪ ۴۱۸۸۸۰ ‬
۱
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۴۱۹۷۹ ‬
‪ ۴۷۰۲۹۰ ‬
۳
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۳۳۳۲۰ ‬
‪ ۳۴۴۱۶۰ ‬
۹
۱۳۸۲
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۷۳۳۳۲۱ ‬
‪ ۶۴۹۹۲۱ ‬
۸
۱۳۸۲
۳
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۸۷۲۸۶۶ ‬
‪ ۲۲۴۳۶۲۲ ‬
۲
۱۳۸۴
۴
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۷۲۸۶۷ ‬
‪ ۳۴۷۵۱۴ ‬
۱۰
۱۳۸۴
۴
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۷۰۲۵۸۵ ‬
‪ ۱۰۱-۴۴۹۹۱ ‬
۱۴
۱۳۸۵
۵
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۷۰۲۵۸۶ ‬
‪ ۱۰۱-۴۴۹۹۰ ‬
۱۵
۱۳۸۱
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh