آث‍ار و ب‍رک‍ات‌ ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌(ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌): ع‍زاداری‌، زی‍ارت‌، ت‍وس‍ل‌، ح‍اج‍ات‌، ش‍ف‍ا، غ‍ف‍ران‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ب‍اق‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا، - ۱۳۴۸
‏عنوان و نام پديدآور : آث‍ار و ب‍رک‍ات‌ ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌(ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌): ع‍زاداری‌، زی‍ارت‌، ت‍وس‍ل‌، ح‍اج‍ات‌، ش‍ف‍ا، غ‍ف‍ران‌/ م‍ح‍م‍درض‍ا ب‍اق‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌
‏مشخصات نشر : ق‍م‌: ن‍ص‍ای‍ح‌، ۱۳۸۰.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۶۳۵
‏شابک : ‎964-6377-27-0‬۱۹۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-6377-27-0‬۱۹۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-6377-27-0‬۱۹۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-6377-27-0‬۱۹۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : چ‍اپ‌ دوم‌: زم‍س‍ت‍ان‌ ۲۵۰۰۰ :۱۳۸۲ ری‍ال‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏موضوع : ح‍س‍ی‍ن‌ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌(ع‌)، ام‍ام‌ س‍وم‌، ۶۱ - ۴ق‌. -- ک‍رام‍ت‍ه‍ا
‏موضوع : ع‍ب‍اس‌ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌(ع‌)، ۲۶؟ - ۶۱ق‌. -- ک‍رام‍ت‍ه‍ا
‏رده بندی کنگره : BP۴۱/۷۵‭/ب‌۲آ۲
‏رده بندی دیویی : ۲۹۷/۹۵۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۰-۲۰۲۸۴
‏اطلاعات رکورد کتابشناسی : ركورد كامل
 
   آدرس ثابت  آث‍ار و ب‍رک‍ات‌ ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌(ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌): ع‍زاداری‌، زی‍ارت‌، ت‍وس‍ل‌، ح‍اج‍ات‌، ش‍ف‍ا، غ‍ف‍ران‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۵۷۳۱۲۴ ‬
‪ ۲۲۱۴۶۰۵ ‬
۲
۱۳۸۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۷۳۱۲۵ ‬
‪ ۲۳۸۳۵۶ ‬
۳
۱۳۸۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۵۳۶۱۴ ‬
‪ ۴۷۶۹۱۵ ‬
۱
۲
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh