ک‍ش‍ت‌ م‍وز در گ‍ل‍خ‍ان‍ه‌ و ف‍ض‍ای‌ آزاد
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : م‍ح‍ب‍وب‌ خ‍م‍ام‍ی‌، ع‍ل‍ی‌، - ۱۳۴۸
‏عنوان و نام پديدآور : ک‍ش‍ت‌ م‍وز در گ‍ل‍خ‍ان‍ه‌ و ف‍ض‍ای‌ آزاد/ ت‍رج‍م‍ه‌ و ت‍ال‍ی‍ف‌ ع‍ل‍ی‌ م‍ح‍ب‍وب‌ خ‍م‍ام‍ی‌
‏مشخصات نشر : رش‍ت‌: ح‍ق‌ش‍ن‍اس‌، ۱۳۸۰.
‏مشخصات ظاهری : ز، ۱۰۹ ص‌.م‍ص‍ور (ب‍خ‍ش‍ی‌ رن‍گ‍ی‌)
‏شابک : ‎964-5784-11-5‬۱۰۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-5784-11-5‬۱۰۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-5784-11-5‬۱۰۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-5784-11-5‬۱۰۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:‎Mahboub Khomami. Banana culture in greenhouse and open - air‬.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ دوم‌: پ‍ای‍ی‍ز ۱۳۸۲؛ ۱۰۰۰۰ ری‍ال‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۱۰۲ - ۱۰۱
‏موضوع : م‍وز
‏موضوع : گ‍ل‍خ‍ان‍ه‌داری‌
‏رده بندی کنگره : SB۳۷۹‭/م‌۸م‌۳
‏رده بندی دیویی : ۶۳۴/۷۷۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۰-۲۰۳۱۳
 
   آدرس ثابت  ک‍ش‍ت‌ م‍وز در گ‍ل‍خ‍ان‍ه‌ و ف‍ض‍ای‌ آزاد
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۲۳۲۷۶ ‬
‪ ۶۳-۲۳۲۷۶ ‬
۶
۱۳۸۲
۲
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۳۰۸۹۳ ‬
‪ ۶۳-۳۰۸۹۳ ‬
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۸۵۹۰۸ ‬
‪ ۱۸۳۵۲۸ ‬
۵
۱۳۸۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۸۵۹۰۹ ‬
‪ ۴۸۲۸۳۷ ‬
۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۵۰۷۰۱ ‬
‪ ۴۴۸۵۱۰ ‬
۲
۲
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh