گ‍ف‍ت‍گ‍و و ه‍ن‍ر ب‍ا ه‍م‌ ان‍دی‍ش‍ی‍دن‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : آی‍زاک‍س‌، وی‍ل‍ی‍ام‌
‎Isaacs, William‬
‏عنوان و نام پديدآور : گ‍ف‍ت‍گ‍و و ه‍ن‍ر ب‍ا ه‍م‌ ان‍دی‍ش‍ی‍دن‌/ ن‍وش‍ت‍ه‌ وی‍ل‍ی‍ام‌ اس‍ح‍اق‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ح‍م‍ود ح‍دادی‌؛ [ب‍رای‌] دف‍ت‍ر م‍طال‍ع‍ات‌ س‍ی‍اس‍ی‌ و ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ [وزارت‌ ام‍ور خ‍ارج‍ه‌]
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: وزارت‌ ام‍ور خ‍ارج‍ه‌، م‍رک‍ز چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌، ۱۳۸۰.
‏مشخصات ظاهری : ب‍ی‍س‍ت‌ و دو، ۴۳۲ ص‌.م‍ص‍ور
‏شابک : ‎964-361-061-6‬۱۸۵۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-361-061-6‬۱۸۵۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ب‍الای‌ ع‍ن‍وان‌: روی‍ک‍ردی‌ ن‍وی‍ن‌ ب‍ه‌ ارت‍ب‍اطات‌ در ک‍ار و زن‍دگ‍ی‌.
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‎Dialogue and the art of thinking together: a pioneering approach to communicating in business and in life‬.
‏یادداشت : واژه‌ن‍ام‍ه‌
‏عنوان دیگر : روی‍ک‍ردی‌ ن‍وی‍ن‌ ب‍ه‌ ارت‍ب‍اطات‌ در ک‍ار و زن‍دگ‍ی‌
‏موضوع : ارت‍ب‍اط در م‍دی‍ری‍ت‌
‏موضوع : ارت‍ب‍اط
‏شناسه افزوده : ح‍دادی‌، م‍ح‍م‍ود، ۱۳۲۶ - ، م‍ت‍رج‍م‌
‏شناسه افزوده : ای‍ران‌. وزارت‌ ام‍ور خ‍ارج‍ه‌. دف‍ت‍ر م‍طال‍ع‍ات‌ س‍ی‍اس‍ی‌ و ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌
‏شناسه افزوده : ای‍ران‌. وزارت‌ ام‍ور خ‍ارج‍ه‌. م‍رک‍ز چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
‏رده بندی کنگره : HD۳۰/۳‭/آ۹گ‌۷ ۱۳۸۰
‏رده بندی دیویی : ۶۵۸/۴۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۰-۱۹۷۹۵
 
   آدرس ثابت  گ‍ف‍ت‍گ‍و و ه‍ن‍ر ب‍ا ه‍م‌ ان‍دی‍ش‍ی‍دن‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۶۹۴۲ ‬
‪ HD۳۰/۳ /آ۹گ۷ ۱۳۸۰ ‬
۳
۱۳۸۰
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۱۶۵۴۹ ‬
‪ ۸۱۰۰-۱۶۵۴۹ ‬
۴
۱۳۸۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۵۷۴۳۳۲ ‬
‪ ۷۴۵۰۵۵ ‬
۲
۱۳۸۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۷۴۳۳۳ ‬
‪ ۳۰۳۴۴۶ ‬
۱
۱۳۸۰
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh