دی‍ب‍اچ‍ه‌ ای‌ ب‍ر زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ ای‍ران‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ق‍رب‍ان‍ی‌، م‍ن‍ص‍ور، - ۱۳۳۵
‏عنوان و نام پديدآور : دی‍ب‍اچ‍ه‌ ای‌ ب‍ر زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ ای‍ران‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ن‍ص‍ور ق‍رب‍ان‍ی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: س‍ازم‍ان‌ زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ و اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ م‍ع‍دن‍ی‌، ۱۳۸۱.
‏مشخصات ظاهری : ۶۹۵ ص‌.م‍ص‍ور (ب‍خ‍ش‍ی‌ رن‍گ‍ی‌)، ن‍ق‍ش‍ه‌ (ب‍خ‍ش‍ی‌ رن‍گ‍ی‌)
‏شابک : ‎964-6178-05-7‬۴۵۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا.
‏موضوع : زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ -- ای‍ران‌
‏موضوع : س‍ن‍گ‌ م‍ع‍دن‌ -- ای‍ران‌
‏موضوع : ک‍ان‍س‍اره‍ا -- ای‍ران‌
‏شناسه افزوده : س‍ازم‍ان‌ زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ و اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ م‍ع‍دن‍ی‌ ک‍ش‍ور
‏رده بندی کنگره : TN۱۰۷‭/ق‌۴د۹
‏رده بندی دیویی : ۵۵۳/۰۹۵۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۰-۱۹۷۲۷
 
   آدرس ثابت  دی‍ب‍اچ‍ه‌ ای‌ ب‍ر زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ ای‍ران‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
در دست فهرستنویسی
‪ ۱۱۶۳۹۰ ‬
‪ ‬
۱
۱۳۸۱
۱
 
در دست فهرستنویسی
‪ ۱۱۶۸۳۴ ‬
‪ ‬
۲
۱۳۸۱
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh