ک‍وی‍ر ک‍ی‍م‍ی‍ا: س‍ف‍ری‌ ب‍ه‌ ج‍ه‍ان‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍طل‍وع‍ی‍ن‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : زرگ‍ر، ک‍ری‍م‌، - ۱۳۳۲
‏عنوان و نام پديدآور : ک‍وی‍ر ک‍ی‍م‍ی‍ا: س‍ف‍ری‌ ب‍ه‌ ج‍ه‍ان‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍طل‍وع‍ی‍ن‌/ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ت‍ال‍ی‍ف‌ ک‍ری‍م‌ زرگ‍ر
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: روزن‍ه‌، ان‍ت‍ش‍ارات‌ رای‍ا، ۱۳۸۱.
‏مشخصات ظاهری : ۲۸۸ ص‌.م‍ص‍ور، ج‍دول‌
‏شابک : ‎964-334-101-1‬۱۷۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏عنوان دیگر : س‍ف‍ری‌ ب‍ه‌ ج‍ه‍ان‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍طل‍وع‍ی‍ن‌
‏موضوع : رم‍ز و رازه‍ای‌ م‍ذه‍ب‍ی‌
‏موضوع : ذک‍ر ع‍رف‍ان‍ی‌
‏موضوع : اخ‍ت‍رگ‍وی‍ی‌
‏موضوع : آداب‌ طری‍ق‍ت‌
‏رده بندی کنگره : BL۸۵‭/ز۴ک‌۹ ۱۳۸۱
‏رده بندی دیویی : ۱۲۸/۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۰-۱۸۱۰۲
 
   آدرس ثابت  ک‍وی‍ر ک‍ی‍م‍ی‍ا: س‍ف‍ری‌ ب‍ه‌ ج‍ه‍ان‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍طل‍وع‍ی‍ن‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۶۳۷۲۸۴ ‬
‪ ۲۲۰۶۶۴۸ ‬
۲
۱۳۸۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۳۷۲۸۵ ‬
‪ ۴۳۳۳۴۸ ‬
۱
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh