ت‍وس‍ع‍ه‌ ی‍ا چ‍پ‍اول‌: ن‍ق‍ش‌ دول‍ت‌ در ت‍ح‍ول‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
راهنمای کاربران
صفحه کلید فارسی
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
   یادآوری مهم:
صفحه کلید را در حالت فارسی قرار دهید. اگر مرورگر شما از امکانات فارسی بهره‌مند نیست، می‌توانید برای تایپ فارسی از صفحه کلید فارسی استفاده نمایید.
برچسبی   
 
‏سرشناسه : اون‍ز، پ‍ی‍ت‍ر، - ۱۹۴۴
‎Evans, Peter B.‬
‏عنوان و نام پديدآور : ت‍وس‍ع‍ه‌ ی‍ا چ‍پ‍اول‌: ن‍ق‍ش‌ دول‍ت‌ در ت‍ح‍ول‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌/ پ‍ی‍ت‍ر اوان‍ز؛ [م‍ت‍رج‍م‌] ع‍ب‍اس‌ زن‍دب‍اف‌، ع‍ب‍اس‌ م‍خ‍ب‍ر
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: طرح‌ن‍و، ۱۳۸۰.
‏مشخصات ظاهری : ۴۷۵ ص‌.ج‍دول‌
‏فروست : (اق‍ت‍ص‍اد و ف‍ره‍ن‍گ‌)
‏شابک : ‎964-7134-56-8‬۳۴۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-7134-56-8‬۳۴۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-7134-56-8‬۳۴۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-7134-56-8‬۳۴۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : چ‍اپ‌ دوم‌: ۱۳۸۲؛ ۳۴۰۰۰ ری‍ال‌
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‎Embedded autonamy: states and industrial transformation‬.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌
‏عنوان دیگر : ن‍ق‍ش‌ دول‍ت‌ در ت‍ح‍ول‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
‏موضوع : ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا -- ص‍ن‍ع‍ت‌ و ت‍ج‍ارت‌ -- س‍ی‍اس‍ت‌ دول‍ت‌ -- ب‍رزی‍ل‌
‏موضوع : ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا -- ص‍ن‍ع‍ت‌ و ت‍ج‍ارت‌ -- س‍ی‍اس‍ت‌ دول‍ت‌ -- ه‍ن‍د
‏موضوع : ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا -- ص‍ن‍ع‍ت‌ و ت‍ج‍ارت‌ -- س‍ی‍اس‍ت‌ دول‍ت‌ -- ک‍ره‌
‏موضوع : س‍ی‍اس‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ -- ب‍رزی‍ل‌
‏موضوع : س‍ی‍اس‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ -- ه‍ن‍د
‏موضوع : س‍ی‍اس‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ -- ک‍ره‌
‏شناسه افزوده : زن‍دب‍اف‌، ع‍ب‍اس‌، م‍ت‍رج‍م‌
‏شناسه افزوده : م‍خ‍ب‍ر، ع‍ب‍اس‌، ۱۳۳۲ - ، م‍ت‍رج‍م‌
‏رده بندی کنگره : HD۹۶۹۶‭/آ۲‮ال‍ف‌‬۸ ۱۳۸۰
‏رده بندی دیویی : ۳۳۸/۴۷۰۰۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۰-۱۶۹۳۰
 
   آدرس ثابت  ت‍وس‍ع‍ه‌ ی‍ا چ‍پ‍اول‌: ن‍ق‍ش‌ دول‍ت‌ در ت‍ح‍ول‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۹۹۶۰ ‬
‪ HD۹۶۹۶ /الف۲آ۸ ۱۳۸۰ ‬
۵
۱۳۸۲
۲
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۱۷۲۶۵ ‬
‪ ۸۱۰۰-۱۷۲۶۵ ‬
۶
۱۳۸۰
۱
 
کتابخانه مرکز بوشهر
‪ ۱۰۰۰۰-۴۹۴۶ ‬
‪ HD۹۶۹۶ /آ۲الف۸ ۱۳۸۰ ‬
۷
۱۳۸۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۵۴۳۳۸۸ ‬
‪ ۷۴۶۱۷۶ ‬
۲
۱۳۸۰
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۵۴۳۳۸۹ ‬
‪ ۱۲۲۸۲۰۸ ‬
۱
۱۳۸۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۶۷۹۷۶۸ ‬
‪ ۵۵۰۲۷۴ ‬
۳
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۷۹۷۶۹ ‬
‪ ۳۷۰۰۱۲ ‬
۴
۲
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh