زن‍دگ‍ی‌ م‍ن‌: خ‍اطرات‌ م‍ذه‍ب‍ی‌، س‍ی‍اس‍ی‌، اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ح‍اج‌ خ‍ان‌ م‍ح‍م‍د ک‍رد
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ک‍رد، م‍ح‍م‍د، - ۱۳۲۲
‏عنوان و نام پديدآور : زن‍دگ‍ی‌ م‍ن‌: خ‍اطرات‌ م‍ذه‍ب‍ی‌، س‍ی‍اس‍ی‌، اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ح‍اج‌ خ‍ان‌ م‍ح‍م‍د ک‍رد/ م‍ول‍ف‌ م‍ح‍م‍د ک‍رد
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ی‍ک‍ان‌، ۱۳۸۱.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۱۱۲
‏شابک : ‎964-5514-74-6‬۳۵۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-5514-74-6‬۳۵۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏عنوان دیگر : خ‍اطرات‌ م‍ذه‍ب‍ی‌، س‍ی‍اس‍ی‌، اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ح‍اج‌ خ‍ان‌ م‍ح‍م‍د ک‍رد
‏موضوع : خ‍اش‌ -- ت‍اری‍خ‌
‏موضوع : ک‍رد، م‍ح‍م‍د، ۱۳۲۲ - -- خ‍اطرات‌
‏رده بندی کنگره : DSR۲۰۸۵‭/‮ال‍ف‌‬۵ک‌۴
‏رده بندی دیویی : ۹۵۵/۷۴۳۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۰-۱۷۸۱۷
 
   آدرس ثابت  زن‍دگ‍ی‌ م‍ن‌: خ‍اطرات‌ م‍ذه‍ب‍ی‌، س‍ی‍اس‍ی‌، اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ح‍اج‌ خ‍ان‌ م‍ح‍م‍د ک‍رد
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
کتابخانه مرکز زاهدان
‪ ۸۰۰۰-۷۶۹۶ ‬
‪ ۸۰۰۰-۷۶۹۶ ‬
۳
۱۳۸۱
۱
 
کتابخانه مرکز زاهدان
‪ ۸۰۰۰-۱۰۲۶۳ ‬
‪ ۸۰۰۰-۱۰۲۶۳ ‬
۴
۱۳۸۱
۱
 
کتابخانه مرکز زاهدان
‪ ۸۰۰۰-۲۵۲۵۵ ‬
‪ ۸۰۰۰-۲۵۲۵۵ ‬
۵
۱۳۸۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۴۷۲۹۲ ‬
‪ ۲۹۷۰۸۲ ‬
۲
۱۳۸۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۶۴۷۲۹۳ ‬
‪ ۲۱۳۰۱۳۹ ‬
۱
۱۳۸۱
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh