ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ (رش‍ت‍ه‌ ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌)
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ل‍ه‍س‍ائ‍ی‌زاده‌، ع‍ب‍دال‍ع‍ل‍ی‌، ‏‫۱۳۳۰ -‏
‏عنوان و نام پديدآور : ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ (رش‍ت‍ه‌ ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌)/ ع‍ب‍دال‍ع‍ل‍ی‌ ل‍ه‍س‍ای‍ی‌زاده‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ن‍ور‏‫، ۱۳۸۲.‭‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫ده، ‏‫۱۲۸ص.‭‬‬
‏فروست : دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ن‍ور؛ ۸۸۴.گ‍روه‌ ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌؛ ۳۶/آ.
... س‍ری‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ آزم‍ای‍ش‍ی‌ م‍ت‍ون‌ درس‍ی‌.
‏شابک : ‏‫۶۸۰۰ری‍ال‌‬‭‬: ‏‫‬‭ ‏‫‬‭‎964-455-856-1‬‬ ؛ ‏‫۷۹۰۰ ریال(چاپ چهارم)‬‭‬ ؛ ‏‫۷۹۰۰۰ ریال: چاپ پنجم‏‫‬‭‭978-964-455-856-6 :‬
‏يادداشت : چاپ چهارم: تیر ۱۳۸۵.
‏يادداشت : چاپ پنجم: شهریور ۱۳۸۶.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۱۱۹ - ۱۲۶.
‏یادداشت : واژه‌نامه.
‏موضوع : رشد اقتصادی -- جنبه‌های جامعه‌شناختی-- آموزش برنامه‌ای
‏موضوع : توسعه اجتماعی -- کشور‌های در حال رشد -- آموزش برنامه‌ای
‏موضوع : کشورهای در حال رشد -- اوضاع اقتصادی-- آموزش برنامه‌ای
‏شناسه افزوده : دانشگاه پیام نور
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭HD۷۵‏‫‬‭/ل۹۴ج۲ ۱۳۸۲
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۳۰۶/۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۰-۱۷۴۷۴
 
   آدرس ثابت  ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ (رش‍ت‍ه‌ ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌)
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۲۰۷۹۶ ‬
‪ ۶۳-۲۰۷۹۶ ‬
۱
۳
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳/۴۵۱۲۹ ‬
‪ ۶۳-۴۵۱۲۹ ‬
۲
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۹۸۷۳۳ ‬
‪ ۶۳-۶۳۵۱۰ ‬
۲۰
۱۳۹۰
۸
 
کتابخانه مرکز زاهدان
‪ ۸۰۰۰-۶۵۱۸ ‬
‪ ۸۰۰۰-۶۵۱۸ ‬
۱۱
۱۳۸۷
۶
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۶۸۶۵۰۰ ‬
‪ ۵۷۴۹۳۱ ‬
۸
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۶۸۶۵۰۱ ‬
‪ ۵۷۴۹۳۰ ‬
۷
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۱۸۷۰۹ ‬
‪ ۴۵۷۹۵۴ ‬
۳
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۸۱۸۷۱۰ ‬
‪ ۵۵۱۲۳۲ ‬
۴
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۷۵۷۸۹ ‬
‪ ۶۲۳۱۸۹ ‬
۶
۱۳۸۵
۴
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۱۵۲۰۳۸ ‬
‪ ۱۱۲۴۱۱۲ ‬
۹
۱۳۸۶
۵
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۹۹۱۰۲ ‬
‪ ۶۹۳۱۴۷ ‬
۱۲
۱۳۸۷
۶
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۹۹۱۰۳ ‬
‪ ۶۹۳۱۴۸ ‬
۱۳
۱۳۸۷
۶
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۳۴۸۳۳۱ ‬
‪ ۱۴۹۰۵۸۹ ‬
۱۵
۱۳۸۸
۷
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۳۴۸۳۳۲ ‬
‪ ۱۴۹۰۵۲۸ ‬
۱۹
۱۳۸۸
۷
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۸۸۸۶۵۳ ‬
‪ ۱۲۲۴۸۸۹ ‬
۲۱
۱۳۹۰
۸
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۸۸۸۶۵۴ ‬
‪ ۱۲۲۴۸۸۸ ‬
۲۲
۱۳۹۰
۸
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh