م‍ب‍ان‍ی‌ ن‍ظری‌ و ع‍م‍ل‍ی‌ پ‍ژوه‍ش‌ در ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : دلاور، ع‍ل‍ی‌، ‏‫۱۳۲۰ - ‏
‏عنوان و نام پديدآور : م‍ب‍ان‍ی‌ ن‍ظری‌ و ع‍م‍ل‍ی‌ پ‍ژوه‍ش‌ در ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌/ ع‍ل‍ی‌ دلاور.
‏وضعيت ويراست : وی‍راست ۲.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: رش‍د‏‫‏، ۱۳۸۰.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏۴۳۲ ص‌.: ج‍دول‌، ن‍م‍ودار.
‏شابک : ‏‫‏۵۰۰۰۰ریال‏‫‏: 9646115179 ؛ ‏‫‏۳۲۰۰۰ریال ( چاپ دوم ) ؛ ‏‫‏۵۰۰۰۰ ریال ( چاپ پنجم ) ؛ ‏‫۷۵۰۰۰ ریال‭‬‏‫: چاپ هفتم‭‬‏‫‬‭978-964-6115-17-0 :
‏يادداشت : چ‍اپ‌ دوم‌: ۱۳۸۲ .
‏يادداشت : چاپ چهارم: ۱۳۸۴.
‏يادداشت : چاپ پنجم: ۱۳۸۵.
‏يادداشت : چاپ هفتم: بهار ۱۳۸۸.
‏یادداشت : واژه نامه.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۴۳۲.
‏موضوع : علوم انسانی -- روش‌شناسی
‏موضوع : علوم انسانی -- تحقیق
‏موضوع : تحقیق
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭AZ۱۰۱‭/د۸م‌۲ ۱۳۸۰
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۰۰۱/۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۰-۱۶۷۹۷
 
   آدرس ثابت  م‍ب‍ان‍ی‌ ن‍ظری‌ و ع‍م‍ل‍ی‌ پ‍ژوه‍ش‌ در ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۴۴۲۲۹ ‬
‪ ۶۳-۱۳۴۵۵۹ ‬
۱۲
۱۳۸۹
۸
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۱۷۴۴ ‬
‪ ۱۷۸۳۹۰۶ ‬
۲۵
۱۳۹۲
۱۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۵۳۷۸۰ ‬
‪ ۴۲۱۶۳۹ ‬
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۵۵۳۷۸۱ ‬
‪ ۶۸۶۶۵۵ ‬
۱۱
۱۳۸۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۰۵۸۵۴ ‬
‪ ۲۵۶۳۹۳ ‬
۱۰
۱۳۸۲
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۷۰۵۸۵۵ ‬
‪ ۵۲۲۶۷۷ ‬
۴
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۷۶۶۳۶ ‬
‪ ۲۴۴۴۵۶ ‬
۴.
۱۳۸۳
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۷۷۶۶۳۷ ‬
‪ ۵۲۰۰۶۹ ‬
۳
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۹۳۲۶۹۰ ‬
‪ ۶۲۶۸۲۰ ‬
۹
۱۳۸۴
۴
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۳۲۶۹۱ ‬
‪ ۳۶۳۴۷۱ ‬
۱۶
۱۳۸۳
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۶۳۹۰۲ ‬
‪ ۶۲۶۰۲۵ ‬
۵
۱۳۸۵
۵
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۰۶۳۹۰۳ ‬
‪ ۱۳۷۴۱۶۹ ‬
۶
۱۳۸۵
۵
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۹۲۵۵۱ ‬
‪ ۷۰۷۸۴۴ ‬
۲
۱۳۸۷
۶
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۹۲۵۵۲ ‬
‪ ۷۰۷۸۴۵ ‬
۷
۱۳۸۷
۶
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۷۰۳۶۳۷ ‬
‪ ۷۹۱۵۴۶ ‬
۱۵
۱۳۸۸
۷
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۷۰۳۶۳۸ ‬
‪ ۷۹۱۶۸۴ ‬
۱۸
۱۳۸۸
۷
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۳۴۰۶۳ ‬
‪ ۱۲۴۹۲۰۰ ‬
۲۱
۱۳۸۹
۸
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۳۴۰۶۴ ‬
‪ ۱۲۴۹۲۰۱ ‬
۲۲
۱۳۸۹
۸
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۴۹۸۴۷ ‬
‪ ۱۲۴۹۷۳۶ ‬
۸
۱۳۹۰
۹
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۴۹۸۴۸ ‬
‪ ۱۲۴۹۷۳۷ ‬
۱۳
۱۳۹۰
۹
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh