روی‍اروی‍ی‌ ع‍ل‍م‌ و ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ ب‍ا ف‍ره‍ن‍گ‍ی‍ه‍ا
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : لادری‍ر، ژان‌، ۱۹۲۱ - م‌.
Ladriere, Jean
‏عنوان و نام پديدآور : روی‍اروی‍ی‌ ع‍ل‍م‌ و ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ ب‍ا ف‍ره‍ن‍گ‍ی‍ه‍ا/ ن‍وش‍ت‍ه‌ ژان‌ لادری‍ر؛ ت‍رج‍م‍ه‌ پ‍روان‍ه‌ س‍پ‍رده‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: م‍وس‍س‍ه‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ ف‍ره‍ن‍گ‌، ه‍ن‍ر و ارت‍ب‍اطات‌‏‫، ۱۳۸۰.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۲۳۱ ص.‬
‏فروست : م‍وس‍س‍ه‌ پ‍ژوه‍ش‌ ف‍ره‍ن‍گ‌. ه‍ن‍ر و ارت‍ب‍اطات‌‏‫؛ ۴.‬
‏شابک : ‏‫۱۱۰۰۰ری‍ال‌‬‏‫:‏‫‭‎964-5933-53-6‬‬
‏يادداشت : ‏‫ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‭‭‭‭‭‭‎The challenge presented to cultures by science and technology‬‭‭‭‭‭‭‭.
‏یادداشت : واژه‌ن‍ام‍ه‌.
‏موضوع : علوم -- جنبه‌های اجتماعی
‏موضوع : تکنولوژی -- جنبه‌های اجتماعی
‏شناسه افزوده : س‍پ‍رده‌، پ‍روان‍ه‌، ‏‫۱۳۳۱ - ‏، مترجم
‏شناسه افزوده : موسسه پژوهشی فرهنگ، هنر و ارتباطات
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭Q۱۷۵/۵‏‫‭‭/ل‌۲ر۹ ۱۳۸۰
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۳۰۱/۲۴۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۰-۱۵۵۰۹
 
   آدرس ثابت  روی‍اروی‍ی‌ ع‍ل‍م‌ و ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ ب‍ا ف‍ره‍ن‍گ‍ی‍ه‍ا
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۶۳۱۳۴۸ ‬
‪ ۸۷۴۶۳۴ ‬
۱
۱۳۸۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۶۳۱۳۴۹ ‬
‪ ۵۶۳۰۰۷ ‬
۲
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh