ارت‍ب‍اط ص‍ه‍ی‍ون‍ی‍س‍ت‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ل‍ی‍ل‍ی‍ن‍ت‍ال‌، آل‍ف‍رد، - ۱۹۱۳
‎Lilienthal, Alfred M.‬
‏عنوان و نام پديدآور : ارت‍ب‍اط ص‍ه‍ی‍ون‍ی‍س‍ت‍ی‌/ ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ آل‍ف‍رد م‌. ل‍ی‍ل‍ی‍ان‍ت‍ال‌؛ م‍ت‍رج‍م‌ اب‍وال‍ق‍اس‍م‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ (ژرف‍ا)
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ دان‍ش‌ و ان‍دی‍ش‍ه‌ م‍ع‍اص‍ر، ۱۳۷۹.
‏مشخصات ظاهری : [۵۹۲] ص‌
‏فروست : (پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ان‍دی‍ش‍ه‌ اس‍لام‍ی‌؛ ۵۳. ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌۴)
‏شابک : ‎964-6610-53-6‬۲۷۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-6610-53-6‬۲۷۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‎Zionist Connection‬.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌
‏موضوع : ص‍ه‍ی‍ون‍ی‍س‍م‌ -- دف‍اع‍ی‍ه‌ه‍ا و ردی‍ه‌ه‍ا
‏موضوع : ی‍ه‍ود و ع‍رب‌
‏موضوع : ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌ -- رواب‍ط خ‍ارج‍ی‌ -- اس‍رائ‍ی‍ل‌
‏موضوع : اس‍رائ‍ی‍ل‌ -- رواب‍ط خ‍ارج‍ی‌ -- ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌
‏شناسه افزوده : ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌، ۱۳۴۱ - ، م‍ت‍رج‍م‌
‏رده بندی کنگره : DS۱۴۹‭/ل‌۹‮ال‍ف‌‬۴ ۱۳۷۹
‏رده بندی دیویی : ۳۲۰/۵۴۰۹۵۶۹۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۰-۸۵۰۸
 
   آدرس ثابت  ارت‍ب‍اط ص‍ه‍ی‍ون‍ی‍س‍ت‍ی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۲۹۶۶۷ ‬
‪ ۸۱۰۰-۲۹۶۶۷ ‬
۲
۱۳۷۹
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۵۱۲۰۰۰ ‬
‪ ۲۱۴۳۱۷۲ ‬
۱
۱۳۷۹
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh