گ‍ول‍ل‍ر آچ‍اج‍اق‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : م‍ح‍م‍دزاده‌ ص‍دی‍ق‌، ح‍س‍ی‍ن‌، - ۱۳۲۴
‏عنوان و نام پديدآور : گ‍ول‍ل‍ر آچ‍اج‍اق‌/ ح‍س‍ی‍ن‌ ص‍دی‍ق‌ "دوزگ‍ون‌"؛ ت‍وپ‍لای‍ان‌ ح‍اش‍ی‍ه‌ واون‌ س‍وز رض‍ا ه‍م‍راز
‏مشخصات نشر : ت‍ب‍ری‍ز: ح‍س‍ی‍ن‌ م‍ح‍م‍دزاده‌ ص‍دی‍ق‌، ۱۳۸۰.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۱۲۷
‏شابک : ‎964-06-0457-7‬
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ت‍رک‍ی‌
‏يادداشت : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا.
‏موضوع : ش‍ع‍ر ت‍رک‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- ق‍رن‌ ۱۴
‏شناسه افزوده : ه‍م‍راز، رض‍ا، ۱۳۴۷ - ، م‍ق‍دم‍ه‌ن‍وی‍س‌
‏رده بندی کنگره : PL۳۱۴‭/م‌۲۳گ‌۹ ۱۳۸۰
‏رده بندی دیویی : ۸۹۴/۳۶۱۱‭م‌۳۴۶گ‌ ۱۳۸۰
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۰-۱۴۲۳۹
 
   آدرس ثابت  گ‍ول‍ل‍ر آچ‍اج‍اق‌
بعد  قبل     
 
موجودي ندارد . 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh