ع‍ص‍ر اطلاع‍ات‌: اق‍ت‍ص‍اد، ج‍ام‍ع‍ه‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ک‍اس‍ت‍ل‍ز، م‍ان‍وئ‍ل‌، ۱۹۴۲ - م‌.
Castells, Manuel
‏عنوان و نام پديدآور : ع‍ص‍ر اطلاع‍ات‌: اق‍ت‍ص‍اد، ج‍ام‍ع‍ه‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌ / م‍ان‍وئ‍ل‌ ک‍اس‍ت‍ل‍ز؛ [م‍ت‍رج‍م‌] عبدالاح‍د ع‍ل‍ی‍ق‍ل‍ی‍ان‌، اف‍ش‍ی‍ن‌ خ‍اک‍ب‍از.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: طرح‌ ن‍و‏‫، ۱۳۸۰‬-‏‬‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۳ ج‌.‏‬‬: م‍ص‍ور، ن‍ق‍ش‍ه‌، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار.
‏فروست : م‍طال‍ع‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌.
‏شابک : ‏‫۴۳۰۰۰ ری‍ال‌‬‏‬‏‫: دوره‬‏‬‏‫‭‎964-7134-28-2 : ‬‬‏‬ ؛ ‏‫۱۸۰۰۰۰ ریال (دوره، چاپ پنجم)‬‏‬ ؛ ‏‫۲۸۰۰۰۰ ریال ‬( دوره ، چاپ ششم )‬ ؛ ‏‫۵۱۰۰۰ ری‍ال‌‏‬‏‫: ج. ۱‬‏‬‏‫‭‎964-7134-25-8 : ‬‬‏‬ ؛ ‏‫۴۳۰۰۰ ریال (ج. ۱، چاپ دوم)‬‏‬ ؛ ‏‫ج.۱ ، چاپ ششم‬‏‫:‭ 978-964-7134-25-5‬ ؛ ‏‫ج. ۲‬، چاپ پنجم‮‬‏‫‭964-7134-26-6 : ‬‏‬ ؛ ‏‫۳۴۰۰۰ ری‍ال‌‬‏‬‏‫: ج. ۳‏‬‏‫‭‎964-7134-27-4 : ‬‬‏‬
‏يادداشت : ج‍ل‍د دوم‌ ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ ت‍وس‍ط ح‍س‍ن‌ چ‍اوش‍ی‍ان‌ ت‍رج‍م‍ه‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌.
‏يادداشت : ‏‫عنوان اصلی :‭ The rise of the network society.‬
‏يادداشت : ج. ۱ (چاپ دوم : ۱۳۸۰).
‏يادداشت : ج. ۱ (چ‍اپ‌ س‍وم‌: :۱۳۸۲).
‏يادداشت : ج. ۱(چاپ چهارم: ۱۳۸۴).
‏يادداشت : ج. ۱ (چاپ پنجم: ۱۳۸۵).
‏يادداشت : ج.۱ ( چاپ ششم : ۱۳۸۹ ).
‏يادداشت : ج‌. ۲ (چ‍اپ‌ س‍وم‌: ۱۳۸۲)‬.
‏يادداشت : ج. ۲ (چاپ پنجم : ۱۳۸۵).
‏يادداشت : ج‌. ۳ (چ‍اپ‌ اول‌: ۱۳۸۰).
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌.
‏مندرجات : ج.۱.ظه‍ور ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ای‌.ج.۲.ق‍درت‌ هویت.ج‌.۳.پ‍ای‍ان‌ ه‍زاره‌.
‏موضوع : تکنولوژی اطلاعات -- جنبه‌های اقتصادی
‏موضوع : تکنولوژی اطلاعات -- جنبه‌های اجتماعی
‏موضوع : جامعه اطلاعاتی
‏موضوع : شبکه‌های اطلاع‌رسانی
‏موضوع : تکنولوژی و تمدن
‏شناسه افزوده : ع‍ل‍ی‍ق‍ل‍ی‍ان‌، اح‍د‏‫، ۱۳۳۸ -‮، مترجم
‏شناسه افزوده : خاکباز، افشین، ‏‫۱۳۴۳ -‏، مترجم
‏شناسه افزوده : چاوشیان، حسن، ‏‫۱۳۴۱ - ‬، مترجم
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭‬‭HC۷۹/ت۸‭‮‬‏‫‭‭ک‌۲ ۱۳۸۰‭‮‬
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭‬‭۳۰۳/۴۸۳۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۰-۸۵۵۸
‏اطلاعات رکورد کتابشناسی : ركورد كامل
 
   آدرس ثابت  ع‍ص‍ر اطلاع‍ات‌: اق‍ت‍ص‍اد، ج‍ام‍ع‍ه‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۴۳۱۷۱ ‬
‪ ۶۳-۴۳۱۷۱ ‬
۳
۳
۵
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳/۴۳۳۲۱ ‬
‪ ۶۳-۴۳۳۲۱ ‬
۱
۱
۵
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳/۴۳۳۲۲ ‬
‪ ۶۳-۴۳۳۲۲ ‬
۲
۱
۵
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۳۴۸۶۳ ‬
‪ ۶۳-۱۲۸۹۱۸ ‬
۱
۱۵
۱۳۸۹
۶
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۵۴ ‬
‪ ۳۰۰۰-۶۳ ‬
۳
۹
۱۳۸۰
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۵۵ ‬
‪ ۳۰۰۰-۶۲ ‬
۲
۸
۱۳۸۰
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۸۰۰۵ ‬
‪ ۳۰۰۰-۱۱۶۳۱ ‬
۱
۱۰
۱۳۸۰
۱
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۴۶۲۴ ‬
‪ HC۷۹ /ت۸ک۲ ۱۳۸۰ ‬
۱
۱۲
۱۳۸۵
۵
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۵۳۸۰ ‬
‪ HC۷۹ /ت۸ک۲ ۱۳۸۵ ‬
۱
۱۴
۱۳۸۲
۳
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۵۳۸۱ ‬
‪ HC۷۹ /ت۸ک۲ ۱۳۸۵ ‬
۲
۱۶
۱۳۸۵
۵
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۵۳۸۲ ‬
‪ HC۷۹ /ت۸ک۲ ۱۳۸۵ ‬
۲
۱۴
۱۳۸۵
۵
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۵۳۸۳ ‬
‪ HC۷۹ /ت۸ک۲ ۱۳۸۵ ‬
۳
۱۰
۱۳۸۲
۳
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۵۳۸۴ ‬
‪ HC۷۹ /ت۸ک۲ ۱۳۸۵ ‬
۳
۱۲
۱۳۸۵
۵
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۳۰۳۹۶ ‬
‪ HC۷۹/ت۸ ک۲ ۱۳۸۰ ‬
۳۰
۱۳۸۰
۱
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۳۰۴۰۷ ‬
‪ HC۷۹/ت۸ ک۲ ۱۳۸۰ ‬
۲۳
۱۳۸۰
۱
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۳۰۴۱۸ ‬
‪ HC۷۹/ت۸ ک۲ ۱۳۸۰ ‬
۴۰
۱۳۸۰
۱
 
کتابخانه مرکز زاهدان
‪ ۸۰۰۰-۶۲۷۰ ‬
‪ ۸۰۰۰-۶۲۷۰ ‬
۲
۱۱
۱۳۸۰
۲
 
کتابخانه مرکز زاهدان
‪ ۸۰۰۰-۶۴۶۱ ‬
‪ ۸۰۰۰-۶۴۶۱ ‬
۳
۱۴
۱۳۸۵
۵
 
کتابخانه مرکز زاهدان
‪ ۸۰۰۰-۶۶۶۶ ‬
‪ ۸۰۰۰-۶۶۶۶ ‬
۲
۱۰
۱۳۸۵
۵
 
کتابخانه مرکز زاهدان
‪ ۸۰۰۰-۶۷۸۴ ‬
‪ ۸۰۰۰-۶۷۸۴ ‬
۱
۱۳
۱۳۸۵
۵
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۱۲۲۰۹ ‬
‪ ۸۱۰۰-۱۲۲۰۹ ‬
۳
۱۱
۱۳۸۰
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۱۲۲۱۱ ‬
‪ ۸۱۰۰-۱۲۲۱۱ ‬
۱
۱۱
۱۳۸۰
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۱۲۲۲۰ ‬
‪ ۸۱۰۰-۱۲۲۲۰ ‬
۲
۹
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۱۷۵۶۲ ‬
‪ ۳۷۸۸۷۵ ‬
۲
۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۵۱۷۵۶۳ ‬
‪ ۵۳۰۴۵۹ ‬
۲
۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۱۸۰۵۸ ‬
‪ ۳۷۸۸۳۴ ‬
۱
۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۱۸۰۵۹ ‬
‪ ۲۷۷۴۶۱ ‬
۱
۷
۱۳۸۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۵۲۱۰۲۴ ‬
‪ ۱۰۲۱۶۰۵ ‬
۳
۵
۱۳۸۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۲۱۰۲۵ ‬
‪ ۲۷۷۴۶۵ ‬
۳
۷
۱۳۸۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۶۳۲۲۴ ‬
‪ ۲۶۰۳۲۲ ‬
۱
۵
۱۳۸۰
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۶۳۲۲۵ ‬
‪ ۳۸۱۶۱۷ ‬
۱
۳
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۵۶۸۲۶۶ ‬
‪ ۵۹۴۱۵۲ ‬
۲
۶
۱۳۸۰
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۶۸۲۶۷ ‬
‪ ۴۹۳۲۲۴ ‬
۲
۲
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۶۸۲۶۸ ‬
‪ ۴۳۰۲۴۴ ‬
۳
۱
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۵۶۸۲۶۹ ‬
‪ ۵۱۲۳۸۴ ‬
۳
۲
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۶۸۵۲۵۳ ‬
‪ ۵۵۵۵۹۸ ‬
۳
۴
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۸۵۲۵۴ ‬
‪ ۳۶۶۰۴۹ ‬
۳
۸
۱۳۸۲
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۹۸۳۵۴ ‬
‪ ۳۶۶۰۴۸ ‬
۱
۹
۱۳۸۲
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۹۸۳۵۵ ‬
‪ ۲۶۴۲۷۰ ‬
۱
۸
۱۳۸۲
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۶۹۸۸۹۴ ‬
‪ ۱۰۲۱۴۷۷ ‬
۲
۵
۱۳۸۲
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۶۹۸۸۹۵ ‬
‪ ۶۰۰۲۳۹ ‬
۲
۷
۱۳۸۰
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۸۵۰۱۵۸ ‬
‪ ۱۰۲۱۶۰۶ ‬
۱
۴
۱۳۸۴
۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۸۵۰۱۵۹ ‬
‪ ۵۹۲۷۶۹ ‬
۱
۶
۱۳۸۴
۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۸۵۰۱۶۰ ‬
‪ ۵۹۲۶۵۶ ‬
۲
۳۱
۱۳۸۴
۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۸۵۰۱۶۱ ‬
‪ ۵۹۲۹۴۰ ‬
۲
۳۲
۱۳۸۴
۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۸۵۰۱۶۲ ‬
‪ ۵۹۴۱۹۸ ‬
۳
۶
۱۳۸۴
۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۸۵۰۱۶۳ ‬
‪ ۵۹۲۹۴۵ ‬
۳
۳۰
۱۳۸۴
۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۱۸۵۵۹۱ ‬
‪ ۷۳۸۲۱۵ ‬
۲
۲۶
۱۳۸۵
۵
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۲۲۱۵۷۰ ‬
‪ ۱۱۴۱۴۱۱ ‬
۲۰
۱۳۸۵
۵
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۲۱۵۷۱ ‬
‪ ۸۶۰۸۷۶ ‬
۲۱
۱۳۸۵
۵
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۳۸۵۵۸۱ ‬
‪ ۸۳۹۸۹۴ ‬
۳۳
۱۳۸۹
۶
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۳۸۵۵۸۲ ‬
‪ ۸۳۹۸۹۳ ‬
۱
۳۴
۱۳۸۹
۶
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۵۰۱۰۱۳ ‬
‪ ۶۹۴۵۴۲ ‬
۳
۲۸
۱۳۸۵
۵
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۵۰۱۰۱۴ ‬
‪ ۶۹۴۵۴۱ ‬
۳
۲۹
۱۳۸۵
۵
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh