ت‍اری‍خ‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ در اس‍لام‌ و ای‍ران‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏شماره کتابشناسی ملی : ‏‫‬‏۶۲۸۷۷۰
‏عنوان و نام پديدآور : ت‍اری‍خ‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ در اس‍لام‌ و ای‍ران‌[کتاب گویا]‏‫‬‏: (رش‍ت‍ه‌ ع‍ل‍وم‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌)/ م‍ن‍وچ‍ه‍ر وک‍ی‍ل‍ی‍ان‌؛ گ‍وی‍ن‍ده‌ پ‍ری‍وش‌ زاه‍دی‌.
‏وضعيت نشر : ت‍ه‍ران‌: م‍وس‍س‍ه‌ آم‍وزش‍ی‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، استودیو کتابخانه گویا‏‫‬‏، ۱۳۷۷.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‬‏۹ ن‍وارک‍اس‍ت‌ (′۶۰ هرکدام).
‏توصیفگر : آم‍وزش‌ رس‍ان‍ه‌ای‌
ی‍ادگ‍ی‍ری‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ای‌
ت‍اری‍خ‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌
اسلام و آموزش و پرورش
‏شناسه افزوده : آص‍ف‌پ‍ور وک‍ی‍ل‍ی‍ان‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر، ‏‫۱۳۲۰ -‏
زاهدی، پریوش
‏یادداشت : متن چاپی: دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور (۱۳۷۸).
 
   آدرس ثابت  ت‍اری‍خ‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ در اس‍لام‌ و ای‍ران‌
بعد  قبل     
 
موجودي ندارد . 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh