ت‍ج‍دد ب‍وم‍ی‌ و ب‍ازان‍دی‍ش‍ی‌ ت‍اری‍خ‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : توکلی‌ طرقی، محمد، ‏‫۱۳۳۶ -‏‬
‏عنوان و نام پديدآور : ت‍ج‍دد ب‍وم‍ی‌ و ب‍ازان‍دی‍ش‍ی‌ ت‍اری‍خ‌/ م‍ح‍م‍د ت‍وک‍ل‍ی‌ طرق‍ی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ن‍ش‍ر ت‍اری‍خ‌ ای‍ران‌، ۱۳۸۲.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۲۶۱
‏شابک : ‎964-6082-17-3‬۲۱۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌
‏موضوع : ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- ق‍اج‍اری‍ان‌، ۱۳۴۴ - ۱۱۹۳ق‌. -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
‏موضوع : ای‍ران‍ی‍ان‌ -- ه‍وی‍ت‌ ن‍ژادی‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭DSR۱۳۱۱‏‫‬‭/ت۹ت۳ ۱۳۸۲
‏رده بندی دیویی : ۹۵۵/۰۷۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۰-۹۳۵۱
 
   آدرس ثابت  ت‍ج‍دد ب‍وم‍ی‌ و ب‍ازان‍دی‍ش‍ی‌ ت‍اری‍خ‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
کتابخانه مرکز کرمان
‪ ۲۰۰۰-۲۸۳۶ ‬
‪ DSR۱۳۱۱ /ت۹ت۳ ۱۳۸۲ ‬
۴
۱۳۸۲
۲
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۱۱۲۰۰ ‬
‪ ۳۰۰۰-۱۶۳۱۶ ‬
۳
۱۳۸۲
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۷۲۲۷ ‬
‪ ۸۱۰۰-۷۲۲۷ ‬
۵
۱۳۸۲
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۱۵۰۱۲ ‬
‪ ۸۱۰۰-۱۵۰۱۲ ‬
۶
۱۳۸۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۷۵۷۳۶ ‬
‪ ۴۴۶۰۹۹ ‬
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۶۷۵۷۳۷ ‬
‪ ۲۱۴۱۸۰۲ ‬
۲
۱۳۸۲
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh