ح‍ق‍وق‌ ادب‍ی‌ و ه‍ن‍ری‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ع‍ب‍ادی‌ ، ش‍ی‍ری‍ن‌، - ۱۳۲۶
‏عنوان و نام پديدآور : ح‍ق‍وق‌ ادب‍ی‌ و ه‍ن‍ری‌/ ن‍گ‍ارش‌ ش‍ی‍ری‍ن‌ ع‍ب‍ادی‌
‏وضعيت ويراست : [وی‍رای‍ش‌ ]۲
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ن‍ش‍ر چ‍ش‍م‍ه‌، ۱۳۸۰.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۲۷۹
‏فروست : (ح‍ق‍وق‍ی‌؛ ۱. ح‍ق‍وق‌ ح‍رف‍ه‌ و ف‍ن‌۲)
‏شابک : ‎964-362-018-2‬۱۶۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏موضوع : ن‍وی‍س‍ن‍دگ‍ان‌ ای‍ران‍ی‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌
‏موضوع : ه‍ن‍ر -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
‏موضوع : ن‍وی‍س‍ن‍دگ‍ان‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
‏رده بندی کنگره : KMH۱۱۶۰/۲‭/ع‌۲ح‌۷ ۱۳۸۰
‏رده بندی دیویی : ۳۴۴/۵۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۰-۷۱۱۹
 
   آدرس ثابت  ح‍ق‍وق‌ ادب‍ی‌ و ه‍ن‍ری‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۵۵۵۵۵۲ ‬
‪ ۱۲۲۷۹۷۲ ‬
۲
۱
۱۳۸۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۵۵۵۵۳ ‬
‪ ۴۸۷۱۶۴ ‬
۱
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh