ت‍ض‍اد دول‍ت‌ و م‍ل‍ت‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
راهنمای کاربران
صفحه کلید فارسی
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
   یادآوری مهم:
صفحه کلید را در حالت فارسی قرار دهید. اگر مرورگر شما از امکانات فارسی بهره‌مند نیست، می‌توانید برای تایپ فارسی از صفحه کلید فارسی استفاده نمایید.
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ک‍ات‍وزی‍ان‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌، ‏‫۱۳۲۱ -‏‬
‏عنوان و نام پديدآور : ت‍ض‍اد دول‍ت‌ و م‍ل‍ت‌: ن‍ظری‍ه‌ ت‍اری‍خ‌ و س‍ی‍اس‍ت‌ در ای‍ران‌/ م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ ه‍م‍ای‍ون‌ ک‍ات‍وزی‍ان‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ع‍ل‍ی‍رض‍ا طی‍ب‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ن‍ش‍ر ن‍ی‌‏‫، ۱۳۸۰.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۴۱۲ ص.‬
‏شابک : ‏‫۲۶۰۰۰ری‍ال‌‬‏‫: ‏‫‬‭‎964-312-572-6‬‬ ؛ ‏‫۲۶۰۰۰ریال (چاپ دوم)‬ ؛ ‏‫۶۰۰۰۰ریال (چاپ پنجم)‬ ؛ ‏‫۱۲۰۰۰ ریال‬ (چاپ نهم) ؛ ‏‫۶۰۰۰۰ ریال‬‏‫: چاپ ششم‬‏‫‭9789643125721 :‬ ؛ ‏‫۱۲۸۰۰۰ ریال (چاپ دهم)‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا
‏يادداشت : چ‍اپ‌ دوم‌: ۱۳۸۱.
‏يادداشت : چاپ پنجم: ۱۳۸۷.
‏يادداشت : چاپ ششم: ۱۳۸۸.
‏يادداشت : چاپ نهم:‌۱۳۹۱.
‏يادداشت : چاپ دهم: ۱۳۹۲.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌.
‏عنوان دیگر : ن‍ظری‍ه‌ ت‍اری‍خ‌ و س‍ی‍اس‍ت‌ در ای‍ران‌.
‏موضوع : خ‍ی‍اب‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د، ۱۲۹۷-۱۳۳۸ق‌.
‏موضوع : ق‍رارداد ای‍ران‌ و ان‍گ‍ل‍ی‍س‌، ۱۹۱۹
‏موضوع : ایران -- سیاست و حکومت -- قرن ۱۳ق.
‏موضوع : ایران -- سیاست و حکومت -- ۱۳۰۴ - ۱۳۵۷
‏شناسه افزوده : طی‍ب‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا‏‫، ۱۳۳۹ -‬
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‮‭‬‭DSR۱۳۱۲‏‫‭/ک۲ت۶ ۱۳۸۰
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۹۵۵/۰۷۴۰۲۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۰-۵۰۱۳
 
   آدرس ثابت  ت‍ض‍اد دول‍ت‌ و م‍ل‍ت‌
بعد  قبل     
 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh