م‍ح‍ل‍ه‌ چ‍ی‍ن‍ی‌ه‍ا
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ت‍اون‌، راب‍رت‌
‎Towne, Robert‬
‏عنوان و نام پديدآور : م‍ح‍ل‍ه‌ چ‍ی‍ن‍ی‌ه‍ا/ راب‍رت‌ ت‍اون‌؛ ب‍رای‌ ف‍ی‍ل‍م‍ی‌ از روم‍ن‌ ب‍ولان‍س‍ک‍ی‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ م‍س‍ع‍ود اوح‍دی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ ال‍س‍ت‌ ف‍ردا، ۱۳۸۰.
‏مشخصات ظاهری : ۱۶۶ ص‌.م‍ص‍ور، ع‍ک‍س‌
‏فروست : (ف‍ی‍ل‍م‌ن‍ام‍ه‌۴)
‏شابک : ‎964-90273-09-2‬۱۱۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-90273-09-2‬۱۱۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ ق‍ب‍لا ب‍ات‍رج‍م‍ه‌ ع‍ب‍اس‌ اک‍ب‍ری‌ ت‍وس‍ط ن‍ق‍ش‌ و ن‍گ‍ار در س‍ال‌ ۱۳۷۹ چ‍اپ‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‎Chinatown‬.
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ دی‍گ‍ر: م‍ح‍ل‍ه‌ی‌ چ‍ی‍ن‍ی‌ه‍ا.
‏عنوان دیگر : م‍ح‍ل‍ه‌ی‌ چ‍ی‍ن‍ی‌ه‍ا.
‏موضوع : ف‍ی‍ل‍م‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
‏شناسه افزوده : اوح‍دی‌، م‍س‍ع‍ود، ۱۳۲۹ - ، م‍ت‍رج‍م‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭PN۱۹۹۷ /م۳۵‏‫‬‭ ۱۳۸۰
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۷۹۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۰-۳۵۹۹
 
   آدرس ثابت  م‍ح‍ل‍ه‌ چ‍ی‍ن‍ی‌ه‍ا
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۵۳۷۱۲ ‬
‪ ۳۰۰۰-۵۵۴۲۹ ‬
۳
۱۳۸۰
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۳۸۷۱۲ ‬
‪ ۸۱۰۰-۳۸۷۱۲ ‬
۴
۱۳۸۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۴۶۹۳۴ ‬
‪ ۴۲۵۱۴۸ ‬
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۵۴۶۹۳۵ ‬
‪ ۵۱۰۶۱۶ ‬
۲
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh