ع‍رف‍ان‌ و رن‍دی‌ در ش‍ع‍ر ح‍اف‍ظ (ب‍ازن‍گ‍ری‍س‍ت‍ه‌ی‌ ه‍س‍ت‍ی‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ح‍اف‍ظ)
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : آشوری، داریوش، ‏‫۱۳۱۷ -‏
‏عنوان و نام پديدآور : ع‍رف‍ان‌ و رن‍دی‌ در ش‍ع‍ر ح‍اف‍ظ (ب‍ازن‍گ‍ری‍س‍ت‍ه‌ی‌ ه‍س‍ت‍ی‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ح‍اف‍ظ)/ داری‍وش‌ آش‍وری‌.
‏وضعيت ويراست : [وی‍راست۲]
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ن‍ش‍ر م‍رک‍ز‏‫، ۱۳۷۹.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۴۰۲ص.‬
‏شابک : ‏‫۲۴۵۰۰ ری‍ال‌‏‬‏‫‭964-305-550-7 :‬‏‬ ؛ ‏‫۲۹۵۰۰ ری‍ال‌(چاپ سوم)‏‬
‏يادداشت : ‏‫ص‌. ع‌. ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:....‎Daryoosh Ashouri. Mysticism and "Rindi" in poetry of Hafiz‬‏‬
‏يادداشت : چ‍اپ‌ س‍وم‌: ۱۳۸۱.
‏عنوان دیگر : ه‍س‍ت‍ی‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ح‍اف‍ظ.
‏موضوع : حافظ، شمس‌الدین محمد، - ۷۹۲ق. -- نقد و تفسیر
‏شناسه افزوده : آش‍وری‌، داری‍وش‌، ۱۳۱۷ - ، ه‍س‍ت‍ی‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ح‍اف‍ظ
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭‭‭PIR۵۴۳۵‬‏‫‭‭‭/آ۵ه‍۵ ۱۳۷۹
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭‭‭‭۸‮فا‬۱/۳۲‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۰-۱۱۳۶
 
   آدرس ثابت  ع‍رف‍ان‌ و رن‍دی‌ در ش‍ع‍ر ح‍اف‍ظ (ب‍ازن‍گ‍ری‍س‍ت‍ه‌ی‌ ه‍س‍ت‍ی‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ح‍اف‍ظ)
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳/۷۵۵۵۰ ‬
‪ ۶۳-۶۲۶۳۱ ‬
۳
۱۳۸۶
۷
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۴۸۱۰۲ ‬
‪ ۲۹۷۷۹۳ ‬
۸
۱۳۸۱
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۴۸۱۰۳ ‬
‪ ۳۸۲۳۷۷ ‬
۱
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۴۲۸۷۴ ‬
‪ ۳۱۱۶۴۱ ‬
۹
۱۳۸۲
۴
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۴۲۸۷۵ ‬
‪ ۳۰۵۵۰۴ ‬
۷
۱۳۸۲
۴
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۱۷۰۸۲ ‬
‪ ۳۸۹۷۴۳ ‬
۲
۵
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۷۲۰۴۷ ‬
‪ ۶۷۲۹۹۸ ‬
۵
۱۳۸۶
۷
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۷۲۰۴۸ ‬
‪ ۶۷۲۹۹۷ ‬
۶
۱۳۸۶
۷
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۲۱۶۳۸ ‬
‪ ۱۰۰۷۲۲۲ ‬
۱۰
۱۳۷۹
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh