‏‫ازب‍ه‌‬
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ام‍ی‍رخ‍ان‍ی‌، رض‍ا، ‏‫۱۳۵۲ - ‏
‏عنوان و نام پديدآور : ‏‫ازب‍ه‌‬/ رض‍ا ام‍ی‍رخ‍ان‍ی‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ک‍ت‍اب‌ ن‍ی‍س‍ت‍ان‌‏‫، ۱۳۸۰.‏‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۱۷۰ص.‏‬‬
‏شابک : ‏‫۹۰۰۰ری‍ال‌‬‭964-337-113-1:‬ ؛ ‏‫۱۷۰۰۰ریال (چاپ پنجم)‏‬ ؛ ‏‫۱۸۰۰۰ ریال (چاپ ششم)‬ ؛ ‏‫۲۱۰۰۰ریال (چاپ هفتم)‬ ؛ ‏‫۲۲۰۰۰ریال (چاپ هشتم)‬ ؛ ‏‫۲۷۰۰۰ ریال‬‏‫: چاپ دهم‮‬‬‭978-964-337-113-5:‬ ؛ ‏‫‬‏۳۰۰۰۰ریال (چاپ یازدهم)‏‬ ؛ ‏‫۳۵۰۰۰ ریال (چاپ دوازدهم)‬ ؛ ‏‫۹۰۰۰۰ ریال ( چاپ شانزدهم)‍‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا
‏يادداشت : ‏‫چاپ پنجم تا هفتم: ۱۳۸۵.‬‬
‏يادداشت : چاپ هشتم: ۱۳۸۶.
‏يادداشت : ‏‫چاپ دهم و یازدهم: ۱۳۸۸.‬
‏يادداشت : ‏‫چاپ دوازدهم: ۱۳۸۹.‬
‏يادداشت : چاپ شانزدهم: ۱۳۹۲.
‏موضوع : داستان‌های فارسی -- قرن ۱۴
‏رده بندی کنگره : ‏‫PIR۷۹۵۳ ‭/م۸۳۴۵‏‫‭‮الف‬۴۲ ۱۳۸۰
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭‭۸‮فا‬۳/۶۲‬‍‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۰-۳۳۵۴
 
   آدرس ثابت  ‏‫ازب‍ه‌‬
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۶۳۰۱۸ ‬
‪ ۶۳-۸۴۹۷۵ ‬
۳۶
۱۳۹۰
۱۴
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۱۲۲۵۰ ‬
‪ ۳۰۰۰-۱۸۷۸۴ ‬
۳۱
۱۳۸۸
۱۰
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۹۱۶۷۵ ‬
‪ ۳۰۸۳۱۵ ‬
۲۳
۱۳۸۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۵۹۱۶۷۶ ‬
‪ ۵۶۱۵۲۶ ‬
۱۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۷۷۶۵۳۲ ‬
‪ ۵۸۷۶۱۹ ‬
۲۱
۱۳۸۳
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۷۷۶۵۳۳ ‬
‪ ۵۸۷۵۲۰ ‬
۲۰
۱۳۸۳
۲
 
مخزن کودکان و نوجوانان ۱
‪ ۸۳۴۰۰۷ ‬
‪ ۱۲-۴۵۹۳۱ ‬
۱۲
۱۳۸۴
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۳۴۰۰۸ ‬
‪ ۳۶۲۷۹۲ ‬
۲۸
۱۳۸۴
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۹۱۴۵۲۴ ‬
‪ ۵۹۶۰۰۹ ‬
۲۲
۱۳۸۴
۴
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۱۴۵۲۵ ‬
‪ ۴۹۱۴۵۲ ‬
۶
۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۹۱۴۷۰۶ ‬
‪ ۸۴۹۹۴۷ ‬
۱۴
۱۳۸۵
۵
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۹۱۴۷۰۷ ‬
‪ ۸۴۹۹۴۶ ‬
۱۳
۱۳۸۵
۵
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۹۴۸۲۱۰ ‬
‪ ۸۴۶۴۹۹ ‬
۹
۱۳۸۵
۶
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۹۴۸۲۱۱ ‬
‪ ۸۴۶۵۰۰ ‬
۳۲
۱۳۸۵
۶
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۱۰۴۳۹۶۶ ‬
‪ ۱۸۲۰۳۲۱ ‬
۴۸
۱۳۹۶
۱۹
 
ارسال به اطلاع رسانی
‪ ۱۰۴۳۹۷۳ ‬
‪ ‬
۴۹
۱۳۹۶
۱۹
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۶۲۸۶۳ ‬
‪ ۶۲۲۴۲۶ ‬
۷
۱۳۸۵
۷
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۰۶۲۸۶۴ ‬
‪ ۱۵۴۰۱۴۲ ‬
۸
۸۵
۷
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۱۴۹۷۳۶ ‬
‪ ۶۶۱۳۲۵ ‬
۱۵
۱۳۸۶
۸
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۱۴۹۷۳۷ ‬
‪ ۶۶۱۳۲۶ ‬
۱۶
۱۳۸۶
۸
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۹۹۴۷۲ ‬
‪ ۷۰۸۵۲۹ ‬
۱۸
۱۳۸۷
۹
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۹۹۴۷۳ ‬
‪ ۷۰۸۵۳۰ ‬
۱۹
۱۳۸۷
۹
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۴۰۱۱۹۸ ‬
‪ ۸۶۸۷۰۹ ‬
۳۳
۱۳۸۹
۱۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۴۰۱۱۹۹ ‬
‪ ۸۶۸۷۱۰ ‬
۳۴
۱۳۸۹
۱۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۴۳۹۵۸۰ ‬
‪ ۹۲۸۲۲۲ ‬
۳۵
۱۳۸۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۶۳۸۳۶ ‬
‪ ۷۵۷۷۰۲ ‬
۲۵
۱۳۸۸
۱۰
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۶۳۸۳۷ ‬
‪ ۷۵۷۶۹۷ ‬
۲۶
۱۳۸۸
۱۰
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۷۲۲۵۳۹ ‬
‪ ۸۳۰۸۷۷ ‬
۲۹
۱۳۸۸
۱۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۷۲۲۵۴۰ ‬
‪ ۸۳۰۸۷۸ ‬
۳۰
۱۳۸۸
۱۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۲۳۹۳۰ ‬
‪ ۱۲۳۰۲۳۱ ‬
۳۹
۱۳۹۰
۱۴
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۲۳۹۳۱ ‬
‪ ۱۲۳۰۲۳۰ ‬
۴۰
۱۳۹۰
۱۴
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۲۵۵۲۳ ‬
‪ ۱۲۳۰۲۹۳ ‬
۴۱
۱۳۹۰
۱۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۲۵۵۲۴ ‬
‪ ۱۲۳۰۲۹۲ ‬
۴۲
۱۳۹۰
۱۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۹۳۳۳۹ ‬
‪ ۱۳۲۳۷۹۳ ‬
۴۳
۱۳۹۱
۱۵
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۹۳۳۴۰ ‬
‪ ۱۳۲۳۷۹۴ ‬
۴۴
۱۳۹۱
۱۵
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۲۴۷۶۹۹ ‬
‪ ۱۴۰۱۵۲۳ ‬
۴۵
۱۳۹۲
۱۶
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۲۴۷۷۰۰ ‬
‪ ۱۴۰۱۵۲۴ ‬
۴۶
۱۳۹۲
۱۶
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۵۳۶۴۱۵ ‬
‪ ۱۵۹۶۳۰۰ ‬
۲۷
۱۳۹۳
۱۷
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۵۳۶۴۱۶ ‬
‪ ۱۵۹۵۲۳۷ ‬
۴۷
۱۳۹۳
۱۷
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۹۶۲۳۳۳ ‬
‪ ۲۰۰۹۲۱۵ ‬
۵۰
۱۳۹۵
۱۸
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۳۰۲۹۷۶۲ ‬
‪ ۲۰۴۴۰۱۶ ‬
۵۱
۱۳۹۷
۲۰
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh