ش‍رح‌ ق‍ص‍ه‌ی‌ غ‍رب‍ت‌ غ‍رب‍ی‌ س‍ه‍روردی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ع‍ب‍اس‍ی‌ داک‍ان‍ی‌، پ‍روی‍ز، ۱۳۳۵ - ، ش‍ارح‌
‏عنوان و نام پديدآور : ش‍رح‌ ق‍ص‍ه‌ی‌ غ‍رب‍ت‌ غ‍رب‍ی‌ س‍ه‍روردی‌/ پ‍روی‍ز ع‍ب‍اس‍ی‌ داک‍ان‍ی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ن‍ش‍ر ت‍ن‍دی‍س‌، ۱۳۸۰.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۵۳۶
‏شابک : ‎964-6711-24-3‬۲۵۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ک‍ت‍اب‌ ح‍اض‍ر ش‍رح‍ی‌ اس‍ت‌ ب‍ر ق‍ص‍ه‌ ال‍غ‍رب‍ه‌ ال‍غ‍رب‍ی‍ه‌ ی‍ح‍ی‍ی‌ب‍ن‌ ح‍ب‍ش‌ س‍ه‍روردی‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۵۳۳] - ۵۳۶؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏موضوع : س‍ه‍روردی‌، ی‍ح‍ی‍ی‌ب‍ن‌ ح‍ب‍ش‌، ۵۴۹؟ - ۵۸۷؟ق‌. ق‍ص‍ه‌ ال‍غ‍رب‍ه‌ ال‍غ‍رب‍ی‍ه‌ -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
‏موضوع : داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ع‍رف‍ان‍ی‌ -- ق‍رن‌ ق‌۶
‏موضوع : اش‍راق‍ی‍ان‌
‏موضوع : س‍ه‍روردی‌، ی‍ح‍ی‍ی‌ب‍ن‌ ح‍ب‍ش‌، ۵۴۹؟ - ۵۸۷؟ق‌. -- س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
‏موضوع : ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ اس‍لام‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌ ۱۴
‏شناسه افزوده : س‍ه‍روردی‌، ی‍ح‍ی‍ی‌ب‍ن‌ ح‍ب‍ش‌، ۵۴۹؟ - ۵۸۷؟ق‌. ق‍ص‍ه‌ ال‍غ‍رب‍ه‌ ال‍غ‍رب‍ی‍ه‌. ش‍رح‌
‏شناسه افزوده : ق‍ص‍ه‌ ال‍غ‍رب‍ه‌ ال‍غ‍رب‍ی‍ه‌. ش‍رح‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭BBR۷۵۵‏‫‬‭/ع۲ش۴ ۱۳۸۰
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۱۸۱/۹
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۰-۲۲۵۶
 
   آدرس ثابت  ش‍رح‌ ق‍ص‍ه‌ی‌ غ‍رب‍ت‌ غ‍رب‍ی‌ س‍ه‍روردی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۵۲۷۵۹۸ ‬
‪ ۲۰۴۹۹۷۶ ‬
۱
۱۳۸۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۲۷۵۹۹ ‬
‪ ۴۶۷۸۰۵ ‬
۲
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh