چ‍ارچ‍وب‍ی‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ ب‍رای‌ ب‍ررس‍ی‌ س‍ی‍اس‍ت‌ خ‍ارج‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : رم‍ض‍ان‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ۱۳۰۶-
‏عنوان و نام پديدآور : چ‍ارچ‍وب‍ی‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ ب‍رای‌ ب‍ررس‍ی‌ س‍ی‍اس‍ت‌ خ‍ارج‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ / روح‌ال‍ل‍ه‌ رم‍ض‍ان‍ی‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ع‍ل‍ی‍رض‍ا طی‍ب‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ن‍ش‍ر ن‍ی‌‏‫، ۱۳۸۰.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۲۱۴ ص.‬
‏شابک : ‏‫۱۲۵۰۰ری‍ال‌‬‬‏‫‭ 964-312-565-3: ‬‬ ؛ ‏‫۲۸۰۰۰ریال‬‬‬‏‫: چاپ پنجم‬‬‬‏‫: ‏‫‬‭‭9789643125653‬‬ ؛ ‏‫۳۲۰۰۰ ریال(چاپ ششم)‬ ؛ ‏‫۱۰۸۰۰۰ ریال (چاپ هفتم)‬ ؛ ‏‫۱۳۰۰۰۰ ریال(چاپ هشتم)‬
‏وضعیت فهرست نویسی : برون سپاری
‏يادداشت : چ‍اپ‌ س‍وم‌: ۱۳۸۳.
‏يادداشت : چاپ پنجم: ۱۳۸۶.
‏يادداشت : چاپ ششم: ۱۳۸۸.
‏يادداشت : چاپ هفتم: ۱۳۹۲.
‏يادداشت : چاپ هشتم : ۱۳۹۴.
‏يادداشت : این کتاب در سال های ۱۳۸۱-۱۳۹۸ تجدید چاپ شده است.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌.
‏موضوع : ایران -- روابط خارجی -- ۱۳۵۷ - -- مقاله ها و خطابه ها
‏موضوع : ایران -- سیاست و حکومت -- ۱۳۵۸ - -- مقاله ها و خطابه ها
‏شناسه افزوده : طی‍ب‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا‏‫، ۱۳۳۹ -‬، مترجم
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭‭DSR۱۶۵۰‏‫‬‭‭/ر۸چ‌۲ ۱۳۸۰
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۳۲۷/۵۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۰-۷۵۷
‏وضعيت ركورد : ركورد كامل
 
   آدرس ثابت  چ‍ارچ‍وب‍ی‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ ب‍رای‌ ب‍ررس‍ی‌ س‍ی‍اس‍ت‌ خ‍ارج‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۱۱۲۲۳ ‬
‪ ۳۰۰۰-۱۶۲۲۰ ‬
۱۳
۱۳۸۰
۱
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۲۴۴۲ ‬
‪ DSR۱۶۵۰ /ر۸چ۲ ۱۳۸۰ ‬
۱۴
۱۳۸۴
۴
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۱۱۸۳۶ ‬
‪ ۸۱۰۰-۱۱۸۳۶ ‬
۱۵
۱۳۸۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۵۴۱۸۳۷ ‬
‪ ۵۳۳۴۴۸ ‬
۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۶۵۱۱۱۲ ‬
‪ ۹۱۷۳۱۳ ‬
۴
۱۳۸۱
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۵۱۱۱۳ ‬
‪ ۲۸۴۲۴۸ ‬
۸
۱۳۸۱
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۴۵۰۷۹ ‬
‪ ۴۷۳۱۸۹ ‬
۱
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۸۴۴۱۹۹ ‬
‪ ۵۹۱۶۹۶ ‬
۶
۱۳۸۴
۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۸۴۴۲۰۰ ‬
‪ ۵۹۳۲۵۷ ‬
۵
۱۳۸۴
۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۵۳۶۳۵۴ ‬
‪ ۹۱۷۳۱۲ ‬
۱۰
۱۳۸۶
۵
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۸۶۱۳۳ ‬
‪ ۷۸۱۳۵۷ ‬
۱۱
۱۳۸۸
۶
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۸۶۱۳۴ ‬
‪ ۷۸۱۳۵۶ ‬
۱۲
۱۳۸۸
۶
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۲۸۱۸۰۵ ‬
‪ ۱۴۰۰۰۴۸ ‬
۱۶
۱۳۹۲
۷
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۲۸۱۸۰۶ ‬
‪ ۱۴۰۰۳۸۵ ‬
۱۷
۱۳۹۲
۷
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۶۷۶۷۵۷ ‬
‪ ۱۷۲۳۵۷۶ ‬
۱۸
۱۳۹۴
۸
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۷۱۱۷۱۳ ‬
‪ ۱۷۵۲۲۳۴ ‬
۱۹
۱۳۹۵
۹
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh